Đăng ký | Đăng nhập

Khoa học - Công nghệ

09 Chương trình của Thành uỷ Hà Nội năm 2011

09/05/2012 9:37:50 SA
Chỉ đạo của Thành Phố

 1. Chương trình số 01 – CTr/TU  ngày 18/8/2011 của Thành uỷ Hà Nội Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân các cấp giai đoạn 2011 – 2015.

2. Chương trình số 02 – CTr/TU  ngày 29/8/2011 của Thành uỷ Hà Nội Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011 – 2015.

3. Chương trình số 03 – CTr/TU  ngày 9/9/2011 của Thành uỷ Hà Nội Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững.

4. Chương trình số 04 – CTr/TU  ngày 18/10/2011 của Thành uỷ Hà Nội Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2011 – 2015.

5. Chương trình số 05 – CTr/TU  ngày 19/5/2011 của Thành uỷ Hà Nội Tăng cường quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

6. Chương trình số 06 – CTr/TU  ngày 8/11/2011 của Thành uỷ Hà Nội Đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị thành phố Hà Nội, giai đoạn 2011 – 2015.

7. Chương trình số 07 – CTr/TU  ngày 18/10/2011 của Thành uỷ Hà Nội Tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường giai đoạn 2011 – 2015.

8. Chương trình số 08 – CTr/TU  ngày 18/10/2011 của Thành uỷ Hà Nội Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011 – 2015.

9. Chương trình số 09 – CTr/TU  ngày 04/11/2011 của Thành uỷ Hà Nội Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015.

Quay lại | Lên đầu trang
Trang chủ | TIN TỨC - SỰ KIỆN | TỔNG QUAN PHÚ XUYÊN | THỦ TỤC HÀNH CHÍNH | Hỏi đáp
Cổng giao tiếp điện tử huyện Phú Xuyên TP Hà Nội
Trụ sở: Thị trấn Phú Xuyên - Huyện Phú Xuyên - TP Hà Nội
Cơ quan thường trực: VP HĐND&UBND Huyện Phú Xuyên
Điện thoại: 0433854258 ; Email: banbientap_phuxuyen@hanoi.gov.vn