Các tin tức liên quan

Phú Xuyên tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV

Chiều ngày 18/9, Huyện ủy Phú Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Đồng chí Lê Ngọc Anh – TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí HUV khóa XXV, các đồng chí Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy, các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.

      Báo cáo tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện nêu rõ: Để tổ chức Đại hội thành công, trước đó Huyện ủy Phú Xuyên làm tốt công tác quán triệt, triển khai các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và cấp ủy các cấp; chuẩn bị chu đáo về nội dung, nhân sự. Báo cáo chính trị đã tổng kết sâu sắc, trung thực kết quả thực hiện nghị quyết của đại hội sau một nhiệm kỳ; làm rõ ưu, khuyết điểm và chỉ rõ nguyên nhân, xác định được phương hướng, mục tiêu, đề ra giải pháp. Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXIV được chuẩn bị kỹ lưỡng, chi tiết, sâu sắc

      Công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng huyện tiến tới Đại hội Đảng các cấp được tập trung đẩy mạnh nhằm thông tin, lan tỏa tới cán bộ nhân dân về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội; phương châm, chủ đề của Đại hội  và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020- 2025.

      Kết quả Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trong đó 31 đồng chí tái cử chiếm 75,6%; bầu 10 đồng chí cấp ủy tham gia lần đầu chiếm 24,4%; bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy.

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV thành công có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần huy động sức mạnh, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân để phát triển huyện Phú Xuyên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

      Sau tổ chức Đại hội thành công, Huyện ủy Phú Xuyên chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn xây dựng chương trình hành động, triển khai kế hoạch cụ thể để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đi vào cuộc sống.

      Nhân dịp này, BTV Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 15 tập thể có nhiều thành tích trong công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Hoàng Bích – Trung tâm VHTT&TT