CHỉ đạo của Huyện ủy

Khai giảng lớp đào tạo cán bộ được quy hoạch BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 22/10/2018, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Ban thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên tổ chức Lễ khai giảng lớp đào tạo cán bộ được quy hoạch ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý

      Dự, chỉ đạo lễ khai giảng có đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Văn Cương, phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện. Dự khai giảng lớp học còn có các đồng chí được quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Bí thư Đảng bộ, chi bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.

      Tham gia lớp học có 54 học viên là nguồn Ban chấp hành đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong thời gian từ ngày 22.10 đến đến cuối tháng 11/2018 vào các ngày thứ 7, Chủ nhật các học viên sẽ được học tập, trao đổi 15 chuyên đề gồm các chuyên đề về lý luận chính trị, kinh nghiệm kỹ năng lãnh đạo quản lý trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện Phú Xuyên trong giao đoạn hiện nay và những năm tiếp theo, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo quản lý ở 1 số địa phương trong huyện. Giảng viên là các báo cáo viên của Trung ương, thành phố; các đồng trong Ban thường vu Huyện ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, UBND huyện, lãnh đạo 1 số cơ quan, đơn vị huyện. Trong thời gian học tập, các học viên còn thảo luận theo nhóm, theo tổ ở các chuyên đề chính và thăm quan mô hình thực tế.

      Phát biểu chỉ đạo khai giảng lớp học Đồng chí đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phạm Hải Hoa nhấn mạnh: Trong những năm qua, Ban thường vụ Huyện ủy đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn kỹ năng cho đội ngũ cán bộ các cấp. Đặc biệt trong nhiệm kỳ này thực hiện sự chỉ đạo của thành ủy, BTV Huyện ủy quyết định tổ chức lớp đào tạo cán bộ được quy hoạch ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là lần đầu tiên Huyện ủy Phú Xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ nguồn Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ tới, nhằm nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, kỹ năng lãnh đạo quản lý,  ý thức trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ nguồn, lãnh đạo các phòng, ban, các xã, thị trấn, xây dựng phong cách của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị các đồng chí trong Ban quản lý lớp học, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, các đồng chí báo cáo viên làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Các đồng chí học viên chấp hành tốt các nội quy, quy định lớp học để kết thúc lớp học 100 % học viên được cấp chứng chỉ và đạt tỷ lệ khá, giỏi cao.

      Ngay sau lễ khai giảng, các học viên đã được nghe đồng chí Bí Thư Huyện ủy Phạm Hải Hoa truyền đạt chuyên đề đầu tiên của lớp học. Chuyên đề tổng quan kết quả về thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện phú xuyên, kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra trong giai đoạn tiếp theo.

      Cũng nhân dịp khai giảng lớp học, Đồng chí Nguyễn Đình Chiến, ủy viên Ban thường vụ, Trưởng công an huyện đã tặng và trồng cây lưu niệm Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Hoàng Hương, Trung Tâm VHTT&TT huyện.