CHỉ đạo của Huyện ủy

Ban thường vụ huyện ủy Phú Xuyên tổ chức học tập chuyên đề cho các đại biểu

Nằm trong chương trình tổ chức lớp đào tạo cán bộ được quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý, trong 2 ngày 27, 28/10/ 2018, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức học tập 4 chuyên đề cho các đại biểu.

      Buổi Sáng ngày 27/10/2018, các đại biểu được học tập chuyên đề xây dựng Đảng về đạo đức; rèn luyện phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kinh nghiệm, kỹ năng tiếp báo chí. Dự, học tập chuyên đề có đồng chí Phạm Hải Hoa, thành ủy viên, Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND huyện; Các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện khóa 24; Các đồng chí nguồn quy hoạch Ban chấp hành đảng bộ huyện khóa tới; Đồng chí Bí thư, phó bí thư Đảng bộ, chi bộ các cơ quan trực thuộc Huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện; Ở xã có các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn, đồng chí Bí thư chi bộ thôn.

    Tại buổi học tập, đại biểu đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo - Nguyên ủy viên Hội đồng lý luận Trung Ương, chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền giảng rất sâu sắc, cảm động và chân thực về cuộc đời, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa kiệt xuất thế giới, nhà lãnh đạo tài ba và cũng là một nhà giáo dục lỗi lạc. Trong đó, giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh: Xây dựng Đảng về đạo đức phải tuân theo những nguyên tắc, nêu gương về đạo đức và phải tu dưỡng đạo đức suốt đời nhằm thực hiện lời dạy của Người. Đặc biệt là nhấn mạnh về việc “Nêu cao tinh thần trách nhiệm - Chống chủ nghĩa cá nhân - Nói đi đôi với làm”, “lấy dân làm gốc” và “Cần - Kiệm - Liêm - Chính - Chí - Công - Vô tư”.

Đây là những tư tưởng cốt lõi, lời dạy xuyên suốt cuộc đời của Bác Hồ về đạo đức, mà mỗi người, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên  cần học tập, làm theo. Việc học tập và làm theo Bác phải trở thành nhu cầu văn hóa, yếu tố tự giác; Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hoàng Hương, Trung tâm VHTT&TT huyện.