CHỉ đạo của Ủy ban nhân dân

Toàn văn bài phát biểu kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên tại Hội nghị UBND huyện mở rộng lần thứ 8, năm 2017

Ngày 08/8/2017, UBND huyện Phú Xuyên tổ chức Hội nghị mở rộng lần thứ 8, năm 2017 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2017. Sau khi nghe UBND huyện báo cáo và các ý kiến thảo luận của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã có bài phát biểu kết luận chỉ đạo về một số nhiệm vụ, giải pháp, yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới.

       Xin trích nguyên văn bài phát biểu kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch:

       Kính thưa các đồng chí đại biểu khách.

       Thưa các đồng chí.

       Hôm nay, Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị UBND huyện mở rộng lần thứ 8 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 5 tháng cuối năm 2017 và trong thời gian tiếp theo.

       UBND huyện đã giao các cơ quan, đơn vị chuẩn bị 19 báo cáo về thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện.

       Tại hội nghị đã có 09 ý kiến phát biểu với 35 nội dung, 12 kiến nghị của các cơ quan, đơn vị và các xã đóng góp những giải pháp thiết thực thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới và những đề xuất kiến nghị với huyện, với Thành phố. UBND huyện tiếp thu, sẽ xem xét, triển khai thực hiện. Hội nghị tiếp thu ý kiến lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

       Về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 7 tháng qua đã có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 4 chỉ tiên đang triển khai đạt kế hoạch đặt ra, còn 01 chỉ tiêu chưa đạt tiến độ, còn chậm là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

       Ủy ban nhân dân huyện biểu dương những đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt và vượt kế hoạch trong 7 tháng qua.

       Bên cạnh những kết quả đạt được trong 7 tháng đầu năm, việc thực hiện một số nhiệm vụ còn bộc lộ những bất cập, những hạn chế cần phải điều chỉnh, phải khắc phục ngay để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - XH năm 2017 và trong thời gian tiếp theo. Tôi xin đề cập những vấn đề dân sinh và những nguyện vọng, yêu cầu chính đáng của nhân dân. Tôi yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

       Thứ nhất: Về công tác cải cách hành chính

       Đây là vấn đề tiên quyết để phát triển: Thành phố có chương trình 08 và huyện có chương trình 03, qua một thời gian tổ chức thực hiện bên cạnh những việc đã tổ chức thực hiện thì kết quả tại Quyết định 4981 ngày 27/07/2017 của UBND Thành phố đã xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của huyện Phú Xuyên đứng thứ 30/30.

       - Chỉ số trên Thành phố vừa công bố là điều chúng ta phải suy nghĩ và đáng buồn đối với huyện của chúng ta:

       + Phòng Nội vụ cần kiểm tra xem nguyên nhân ở đâu? Trách nhiệm thuộc về ai? Đáng lẽ ra ngay sau khi Thành phố công bố, đồng chí Trưởng phòng phải báo cáo, đề xuất Chủ tịch và UBND huyện có giải pháp cải cách kịp thời.

       + Về việc này UBND huyện nghiêm túc phê bình phòng Nội vụ vì trong thời gian qua đã để các đơn vị lơ là công tác cải cách hành chính – một nguyên nhân lớn dẫn đến huyện có chỉ số thấp như vậy. Đồng thời kiểm điểm trách nhiệm thập thể, cá nhân liên quan.

       - Về giải pháp khắc phục ngay, Tôi yêu cầu:

       1. Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND mời Sở Nội vụ, các Sở ngành liên quan về huyện hướng dẫn, tìm giải pháp giúp cho huyện, tập trung đẩy mạnh cải cách ngay.

       Ngay trong tháng 8, Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện phối hợp hoàn thành việc rà soát, kiểm tra bộ phận một cửa các xã và huyện. Đề xuất lắp đặt camera kết nối trực tiếp với huyện để theo dõi thường xuyên.

Nghiên cứu đề xuất xây dựng hệ thống giao ban với các xã, thị trấn bằng hình thức trực tuyến để kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc của các xã, thị trấn của nhân dân, đảm bảo tránh để dân bức xúc, khiếu kiện.

       2. Đề nghị Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn phải tổ chức giao ban với Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng tiểu khu, cụm dân cư hàng tuần, có biên bản ghi chép các ý kiến, kiến nghị của thành viên, Chủ tịch UBND xã, thị trấn tổng hợp kết quả báo cáo UBND huyện bằng văn bản.

       3. Trưởng các phòng, ban, chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ giải quyết công việc nhanh nhất có thể, nguyên tắc là hồ sơ một cửa đã nhận đủ thì không trả lại, nếu thấy cần bổ sung giấy tờ thì cán bộ ấy cần tự đi hoàn thiện giúp dân, giúp doanh nghiệp. Cán bộ phải làm đủ 8 giờ/1 ngày, nếu không xong thì phải làm thêm giờ để hoàn thành công việc. Phòng Tài chính - Kế hoạch phải có kế hoạch cụ thể cân đối nguồn để chi kinh phí làm thêm giờ cho cán bộ đảm bảo chế độ tiền lương theo quy định.

       Trường hợp cán bộ để dân có đơn thư phản ánh về việc cán bộ chậm giải quyết, gây khó khăn, sách nhiễu, UBND huyện sẽ xem xét xử lý kỷ luật theo quy định đối với cán bộ và lãnh đạo đơn vị để xảy ra tiêu cực.

       Hàng tuần giao Văn phòng HĐND-UBND thống kê công việc nhiệm vụ UBND huyện giao cho các phòng, ban, các xã, thị trấn và hồ sơ tiếp nhận để thông báo tình trạng giải quyết hồ sơ cho các đơn vị, đề xuất tham mưu lãnh đạo UBND huyện phê bình nhắc nhở các đơn vị chậm trễ.

       4. Giao Thanh tra huyện phối hợp với phòng Nội vụ thường xuyên cử cán bộ đột xuất kiểm tra các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong giờ làm việc, đặc biệt là việc uống rượu bia, đồ uống có cồn vào buổi trưa trong ngày làm việc, nếu phát hiện đề xuất lãnh đạo huyện xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

       Thực hiện rà soát lại quy trình, quy chế làm việc, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước, các lĩnh vực liên quan đến thủ tục hành chính, ví dụ: chế độ thực hiện báo cáo, chế độ dự họp...

       5. Về con người: Phải rà soát lại đội ngũ cán bộ, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, quản lý chặt chẽ việc sử dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. Mục tiêu hướng tới là phải phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, yêu cầu phải giải quyết được các bức xúc, các nhu cầu chính đáng của họ, đây là trách nhiệm của mỗi cán bộ chúng ta.

       Cán bộ phải gương mẫu từ chế độ họp hành, chế độ báo cáo, phương pháp giải quyết công việc nếu vi phạm sẽ bị nhắc nhở, phê bình. Giao Văn phòng HĐND-UBND phải theo dõi việc cán bộ vắng họp, muộn họp không lý do.

       Mỗi cán bộ cần nêu cao ý thức không để xảy ra những vụ việc đáng tiếc, tìm nhiều biện pháp nhằm cải thiện mối quan hệ giữa huyện và Thành phố, giữa huyện và cơ sở.

       Về tác phong của cán bộ: Phải rà soát đánh giá xác định đúng được địa chỉ, đơn vị, cán bộ nào yếu, yếu ở mặt nào. Phải cải cách từ trong nội bộ, từ tác phong làm việc, lời ăn tiếng nói, chấp hành giờ giấc đến tác phong sinh hoạt, trang phục,…

       Chọn Văn phòng HĐND - UBND và phòng Nội vụ là đơn vị gương mẫu làm trước về thực hiện cải cách hành chính.

       Quản lý tốt biên chế: từ khâu chọn cán bộ phải đảm bảo chất lượng đầu vào, sử dụng cán bộ đúng theo quy định (thực tế hiện nay một số đơn vị còn đang sử dụng cán bộ hợp đồng một số vị trí không đúng quy định của pháp luật).

       Về công tác cải cách hành chính tôi đã đề xuất báo cáo với Ban Thường vụ Huyện ủy và sắp tới Thường vụ sẽ có văn bản chỉ đạo. Sau cuộc họp này giao văn phòng HĐND-UBND có văn bản thông báo kết luận cuộc họp và Trung tâm văn hóa thông tin, đưa tin kịp thời để mọi người dân được biết.

       Thứ 2. Về công tác An sinh xã hội - xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người dân.

       1. Phòng Lao động thương binh xã hội chủ trì phối hợp với các xã, thị trấn thống kê, báo cáo con số chính xác cụ thể là có bao nhiêu hộ nghèo, trong đó bao nhiêu hộ là đối tượng chính sách, bao nhiêu hộ có khả năng thoát nghèo, đề xuất giải pháp thoát nghèo cho họ. Tổng số hộ không có khả năng thoát nghèo. Báo cáo cần làm rõ chi tiết từng hộ, những thành viên trong hộ, báo cáo được nguyên nhân chính xác vì sao họ nghèo, đề xuất giải pháp thoát nghèo vì họ là những người dân của huyện, chúng ta phải có trách nhiệm quan tâm đến họ, quan tâm đến những người nghèo.

       Các đồng chí suy nghĩ giúp cho họ như giúp chính người thân của mình đang bị đói nghèo, tôi tin họ sẽ dần thoát được nghèo.

       Báo cáo rõ số gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, tình hình kinh tế, đời sống nhà ở cụ thể ra sao.

       Ngoài chính sách chung của nhà nước quy định thì huyện ta có chính sách gì cho các gia đình này không. Nếu chưa có thì phải đề xuất để động viên, giúp đỡ họ. Vì họ chính là những người đã hi sinh xương máu, tình cảm, sức khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để có hòa bình như ngày nay mà các đồng chí đang được hưởng.

       Thống kê chi tiết số lao động trong độ tuổi chưa có việc làm để xem xét giới thiệu cho các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị bố trí việc làm phù hợp, không để lãng phí nguồn nhân lực có ích này.

       Thứ 3: Về nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2017

       1. Phòng Kinh tế khẩn trương rà soát những điểm úng ngập những đoạn đê kè, công trình thủy lợi xung yếu, tổng hợp tham mưu UBND huyện báo cáo Thành phố có phương án xử lý đề phòng ngừa mùa mưa lũ, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, hoa màu cho nhân dân.

       Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các xã xây dựng NTM đạt kết quả; Hướng dẫn, giám sát các xã thực hiện thu hoạch lúa mùa tránh bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

       Có biện pháp tập trung đẩy mạnh sản xuất vụ Đông phấn đấu 100% chỉ tiêu diện tích được phủ kín, đảm bảo sản lượng thu hoạch vụ Đông của Phú Xuyên cao nhất Thành phố và đây là lợi thế của huyện. Nơi nào bà con không làm thì động viên trồng cây đỗ tương vừa dễ làm, không tốn sức lao động, có thu hoạch mà cải tạo được đất. Huy động tổ chức đoàn thể cho đoàn viên, hội viên xuống đồng làm vụ Đông. Phía Tây và trung Tây của huyện (khu vực làng nghề) nghiên cứu đưa những loại cây cho phù hợp. Cần thiết phải trích ngân sách để hỗ trợ việc này.

       Tiếp tục nghiên cứu có chính sách đầu tư máy mọc hiện đại đưa vào sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ bà con nhân dân, thậm chí phải mạnh dạn mua máy gặt lúa kết hợp nghiền rơm làm phân xanh, để không còn tình trạng đốt rơm rạ gây mất an toàn. Việc này Phòng Kinh tế có thể thăm quan học hỏi kinh nghiệm của huyện Quốc Oai.

       2. Giao Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tập trung khẩn trương phun hóa chất diệt muỗi, diệt bọ gậy khu vực có dịch và vùng lân cận theo quy định; truyền thông, hướng dẫn nhân dân, các cơ quan, đơn vị cách phòng chống bệnh (là diệt muỗi, bọ gậy (lăng quăng) và phòng chống muỗi đốt) hiệu quả. Đặc biệt là các trường học trong thời gian học sinh nghỉ hè, muỗi và côn trùng cư trú rất nhiều.

       3. Giao phòng Giáo dục - ĐT, phòng Y tế rà soát, thống kê hiện nay có bao nhiêu con em của huyện đã học xong chuyên ngành Sư phạm, Y bác sĩ nhưng chưa được đi làm báo cáo UBND huyện trước ngày 30/8 để xem xét báo cáo Thành phố có giải pháp giải quyết việc làm cho các cháu.

       4. Phòng Giáo dục - Đào tạo kiểm tra, rà soát tuyệt đối không để trẻ em đến tuổi đi học không được đến trường. Có bao nhiêu cháu đỗ đại học nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn không thể đi học Đại học, đề xuất giải pháp.

       5. Về lĩnh vực tư pháp: Phải thực hiện nhanh, gọn thủ tục cho nhân dân, đảm bảo 100% thủ tục được thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

       Về khai sinh: Ngoài việc thực hiện thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND xã, thị trấn cần có thư Chúc mừng gửi tại nhà.

       Về khai tử: UBND xã cần thăm viếng, động viên và chia buồn.

       6. Chi cục thuế đôn đốc hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nộp thuế, cán bộ không được sách nhiễu, phiền hà, phải giảm thủ tục, đảm bảo thực hiện thu ngân sách năm 2017.

       Kiểm tra các hộ kinh doanh nhưng chưa đăng ký kinh doanh, nắm rõ chính xác thông tin, địa chỉ bàn giao cho phòng Tài chính - Kế hoạch để cử cán bộ xuống tận hộ hướng dẫn, hoàn thiện việc đăng ký kinh doanh. Thời gian hoàn thành trong tháng 09/2017

       7. Phòng Kinh tế tham mưu và tổ chức thực hiện tốt lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống năm 2017. Đề xuất xây dựng khu trung tâm trưng bày giới thiệu và bán các sản phẩm làng nghề để thu hút sức mua trong và ngoài nước giúp bà con làng nghề bán được hàng, đẩy mạnh sản xuất, nộp được thuế cho nhà nước.

       8. Giao phòng Tài nguyên- Môi trường rà soát toàn bộ quỹ đất 2, đất công của các xã, thị trấn nắm chắc việc sử dụng đất có đúng mục đích không. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (trên 80% các vụ khiếu kiện xuất phát từ việc này).

       9. Về công tác xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy, UBND đã chỉ đạo, trong thời gian tới cần tổ chức triển khai quyết liệt và hoàn thành các xã đã đăng ký và phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nếu không hoàn thành Bí thư ĐU, Chủ tịch xã phải chịu trách nhiệm.

       10. Về an ninh trật tự và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Đặc biệt là việc triển khai dự án Trạm biến áp tại tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên. Thành phố và huyện đang tập trung chỉ đạo giải quyết, tại hội nghị hôm nay tôi nhấn mạnh 5 việc:

       Một là đề xuất thực hiện đúng theo quy hoạch đã được duyệt;

       Hai là chủ đầu tư dự án điện lực Hà Nội rà soát lại chặt chẽ trình tự thủ tục của dự án theo đúng quy định;

       Ba là rà soát kỹ các nội dung mà người dân kiến nghị cho dù có nhiều vấn đề chúng ta vẫn phải tiếp tục phân tích và trả lời thỏa đáng cho người dân;

       Bốn là rà soát về chính sách, chế độ hỗ trợ cho địa phương và người dân bị thu hồi đất;

       Năm là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động, đặc biệt là nhóm công dân hiện nay còn cố tình không hiểu thì cơ quan Công an tiếp tục thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định. Tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; trả lời thấu đáo để nhân dân hiểu đồng thuận là việc làm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

       Để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và tạo đà cho phát triển các năm tiếp theo. UBND huyện mong nhận được sự quan tâm, đồng hành ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên toàn huyện tích cực xây dựng vì một Phú Xuyên ngày một phát triển.

       Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, và toàn thể nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

       Xin trân trọng cám ơn!

 

(Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên)