CHỉ đạo của Ủy ban nhân dân

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh Covid - 19.

Ngày 10/3, UBND huyện Phú Xuyên đã ban hành Văn bản số 426/UBND V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh Covid - 19.

      Theo đó, UBND huyện yêu cầu:

      Phòng Y tế tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập, bố trí khu phân loại bệnh nhân khi bắt đầu đến khám chữa bệnh để tránh tình trạng lây nhiễm chéo.

      Trung tâm Y tế dự phòng chỉ đạo trạm y tế các xã, thị trấn, đảm bảo chế độ thường trực 24/24, tăng cường vệ sinh khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, các phòng bệnh, đặc biệt khu tiếp đón bệnh nhân đến khám bệnh. Bố trí khu tiếp đón ban đầu riêng biệt để tránh lây nhiễm chéo cho các bệnh nhân đến khám chữa bệnh.

Chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19

      Phòng Văn hóa Thông tin và Trung tâm VHTT&TT huyện tiếp tục phối hợp với ngành Y tế chủ động viết bài tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các biện pháp, giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, chất sát khuẩn, hạn chế đến nơi tập trung đông người.... Tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến xã, thị trấn.

      Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, thống kê, tổng hợp các trường hợp đi từ nơi có vùng dịch về địa phương, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo

      Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND Thành phố, UBND huyện trong công tác phòng chống dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn. Tiếp tục rà soát, thống kê các trường hợp đi từ nước ngoài, từ vùng dịch về chưa qua 14 ngày để thực hiện giám sát, theo dõi, cách ly y tế kịp thời theo quy định.

      Đối với các cơ quan, ban ngành đoàn thể thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Chinh phu, Thành phố và của huyện về phòng chống dịch, bệnh covid-19.

./.

      Xem Công văn 426 chi tiết tại đây>>>

ADMIN