CHỉ đạo của Ủy ban nhân dân

Họp tập thể UBND huyện mở rộng tháng 8, triển khai NV trọng tâm tháng 9/2020

Ngày 7/9/2020, Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị trực tuyến họp tập thể UBND huyện mở rộng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 và những tháng tiếp theo năm 2020.

      Dự tại điểm cầu huyện có đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND – UBMTTQ huyện, các đồng chí Uỷ viên UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc UBND huyện. Dự tại điểm cầu các xã, thị trấn có đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND, MTTQ, công chức có liên quan của các xã, thị trấn.

      Trong 8 tháng đầu năm 2020, mặc dù do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện đã đoàn kết thống nhất, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ “kép” vừa phát triển kinh tế, xã hội - vừa phòng chống dịch bệnh. Trong phát triển kinh tế, trên địa bàn huyện bước đầu đã hình thành một số vùng chuyên canh tập trung quy mô lớn có giá trị kinh tế cao, hình thành một số chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, tạo điều kiện để phát triển bền vững. Tổng thu ngân sách huyện 8 tháng đầu năm là trên 1.392 tỷ đồng, đạt 102,7%% so với dự toàn TP và huyện giao. Tổng chi ngân sách huyện là hơn 1.037 tỷ đồng, bằng 76,6% so với   dự toán TP và huyện giao.

      Trong chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng huyện hoàn thiện hồ sơ huyện NTM để trình thành phố; khảo sát sơ bộ 470 sản phẩm OCOP tại 27/27 xã, thị trấn. Ngoài ra, các ngành chức năng huyện còn hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận quyền sử dụng đất. 8 tháng đầu năm, UBND huyện đã cấp được hơn 300 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường đã được quan tâm triển khai thực hiện. Công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự đô thị đi vào nề nếp.  Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch covid-19 tiếp tục được huyện chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, đến nay trên địa bàn huyện chưa ghi nhận trường hợp mắc covid -19. Các hoạt động văn hóa, thể thao được quan tâm, duy trì; công tác an sinh xã hội được quan tâm và đạt được nhiều kết quả tốt; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thanh  đề nghị các cơ quan chức năng huyện  và các xã, thị trấn  tập trung  triển khai thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó  đồng chí đề nghị: các ngành chức năng huyện cần quyết liệt thực hiện đảm bảo việc thu- chi ngân sách những tháng cuối năm 2020; tập trung đẩy nhanh tiến đội giải phòng mặt bằng, giải ngân nguồn vốn các dự án đầu tư trên đia bàn; đẩy nhanh  tiến độ cấp giấy chứng QSĐ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho nhân dân; tập trung giải quyết dứt điểm  đơn thư, khiếu nại tố cáo phức tạp, kéo dài.

      Để phục vụ đoàn chấm điểm của TW về công nhận huyện NTM trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các ngành chức năng huyện tiếp tục phối hợp hoàn thiện hồ sơ, các điều kiện cần thiết để phục vụ đoàn kiểm tra về chấm điểm; Các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về việc đảm bảo VSMT, tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp, nhất là các xã, thị trấn có làng nghề.

      Trong sản xuất, chăn nuôi, đồng chí đề nghị các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai; tập trung thu hoạch lúa mùa theo  đúng khung thời vụ và triển khai  sản xuất trồng cây vụ đông 2020-2021 phù hợp với  từng địa phương; tiếp tục  nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc gia súc, gia cầm;tìm các giải pháp tái đàn lợn trên địa bàn huyện.  Ngoài ra, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ hội vinh danh làng truyền thống huyện Phú Xuyên lần thứ 4 năm 2020; tiếp tuc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh covid-19 và SXH trên địa bàn huyện…./.

Thu Nghĩa – Trung tâm VHTT&TT huyện