Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử ?

Đại hội XII

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thành công tốt đẹp
Ngày đăng 28/01/2016 | 10:13  | View count: 93

Sáng 28/1, sau hơn 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đổi mới, Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên bế mạc, hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình đề ra. Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đại diện mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện thế hệ trẻ cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế đã đến dự.


Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt Đại hội và toàn Đảng, toàn dân

 

      Mở đầu phiên bế mạc, đồng chí Trương Thị Mai đã công bố những điện mừng của các chính đảng, tổ chức quốc tế tiếp tục gửi đến chúc mừng Đại hội XII của Đảng. Tính đến trước phiên bế mạc, có 242 điện mừng của các chính đảng, tổ chức ngoại giao, bạn bè quốc tế. Đại hội cảm ơn những tình cảm nồng ấm của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế. Biểu thị tình đoàn kết, hữu nghị, sự quan tâm, ủng hộ đối với Đảng và nhân dân ta. 
 
       Tiếp đó, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Đoàn thư ký báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện Đại hội. Theo đó, Đại hội đã đồng ý với chủ đề Đại hội, về các mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ, về chỉ tiêu của đất nước trong 5 năm tới, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt từ 6,5-7%/năm; GDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt khoảng 3.200-3.500 USD; bội chi ngân sách Nhà nước đến 2020 còn khoảng 4% GDP; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1-1,5%/năm; đến năm 2020 có 95% dân số thành thị và 90% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. Đại hội cũng đồng ý không bổ sung điều lệ Đảng khóa XI, giao Ban Chấp hành Trung ương khóa XII hướng dẫn, quy định cụ thể và tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thi hành nghiêm và thống nhất trong toàn Đảng.
 
       Phần được toàn Đảng, toàn dân mong chờ nhất, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Đoàn chủ tịch Đại hội đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII. Theo đó, Bộ Chính trị khóa XII gồm 19 đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Thị Kim Ngân, Ngô Xuân Lịch, Tô Lâm, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân, Đinh Thế Huynh, Phạm Minh Chính, Tòng Thị Phóng, Vương Đình Huệ, Trần Quốc Vượng, Phạm Bình Minh, Trương Thị Mai, Trương Hòa Bình, Nguyễn Văn Bình, Võ Văn Thưởng, Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải.
 
       Ban Chấp hành Trung ương cũng thống nhất cao bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tái cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng thời Ban Chấp hành Trung ương đã giao Bộ Chính trị phân công các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư. Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 3 đồng chí tham gia Ban Bí thư gồm: Lương Cường, Nguyễn Văn Nên, Nguyễn Hòa Bình.
 
       Ban Chấp hành Trung ương cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 21 đồng chí, gồm: Trần Quốc Vượng, Mai Trực, Nguyễn Đức Hải, Sa Như Hòa, Bùi Thị Minh Hoài, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Văn Nhân, Tô Quang Thu, Trần Cẩm Tú, Nguyễn Công Học, Võ Minh Khương, Nguyễn Văn Doanh, Nguyễn Thị Bích Ngà, Hà Quốc Trị, Cao Văn Thống, Vũ Khắc Hùng, Nghiêm Phú Cường, Nguyễn Thế Toàn, Nguyễn Quốc Hiệp, Huỳnh Thị Xuân Lam, Trần Tiến Hưng. Ban Chấp hành Trung ương cũng đã bầu đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.
 
       Tiếp đó, Ban Chấp hành Trung ương đã ra mắt Đại hội, toàn đảng và toàn dân. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương và với tình cảm cá nhân, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã cảm ơn Đại hội tín nhiệm, bầu các đồng chí vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, giao trọng trách lớn lao trước Đảng, trước nhân dân và đất nước. Đây là vinh dự, động viên hết sức to lớn để các đồng chí vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vượt qua không ít những khó khăn, thách thức ở phía trước. 
 
       Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Những thành tựu mà đất nước đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua luôn gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự nỗ lực, phấn đấu vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đặc biệt trong đó có sự đóng góp to lớn của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI. Ban Chấp hành Trung ương khóa XII xin trân trọng những công lao đóng góp của các đồng chí và chân thành cảm ơn các đồng chí về những đóng góp to lớn đó. Tập thể Ban Chấp hành Trung ương khóa XII xin hứa trước toàn Đảng, toàn dân sẽ tiếp tục cùng toàn Đảng, toàn dân phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng, từ Trung ương đến cơ sở; xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, bám sát cơ sở, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
 
       Ban Chấp hành Trung ương mong nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể qua các thời kỳ, của các cơ quan, ban, ngành địa phương, đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.
 
       Tiếp đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
       Phát biểu bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Đại hội XII của Đảng
 
       Tổng Bí thư nhấn mạnh: Sau hơn 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI và Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". 
 
       Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm các đồng chí tiêu biểu cho hơn 4,5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn và phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để gánh vác trọng trách nặng nề do Đảng và nhân dân giao phó. Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong những năm tới, thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát là "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên định, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới". 
 
       Để thực hiện mục tiêu cao cả đó, Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức sâu sắc sứ mệnh lịch sử và trọng trách trước đất nước, dân tộc, Đại hội khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ, phẩm chất và đạo đức cách mạng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đại hội nhấn mạnh yêu cầu tăng cường sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng trên cơ sở Cương lĩnh, đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng; thường xuyên bồi đắp sự gắn bó mật thiết, máu thịt giữa Đảng với nhân dân - những phẩm chất cao quý, tốt đẹp, cốt lõi thể hiện bản chất và sức sống của Đảng. 
 
       Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn và bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: 180 đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức và 20 đồng chí Ủy viên Trung ương dự khuyết. Đại hội trao cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trọng trách lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Nhận rõ trách nhiệm to lớn, nặng nề song hết sức vẻ vang trước đảng, nhân dân và đất nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy năng lực, đem hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội xác định.
 
       Tổng Bí thư bày tỏ trân trọng, nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm và những đóng góp quý báu của các cấp ủy, tổ chức đảng, của toàn thể cán bộ, đảng viên, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các vị lão thành cách mạng, các nhân sĩ, trí thức, cùng đông đảo nhân dân và chiến sĩ trên cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài vào dự thảo các văn kiện Đại hội, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội. 
 
       Nhân dịp này, Tổng Bí thư gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế đã gửi điện chúc mừng đến Đại hội, biểu thị những tình cảm hữu nghị và đoàn kết tốt đẹp đối với đảng ta, nhân dân ta và đất nước ta; cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của đồng chí, đồng bào, bạn bè quốc tế dành cho Đại hội; cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước đã đến dự và kịp thời đưa tin về Đại hội. 
 
       Tổng Bí thư nhấn mạnh: Thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, cơ hội mới, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng cần làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. 
 
       Tổng Bí thư kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở nước ngoài, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 
 
V. Tuân - Theo Hanoi Portal

Ảnh đẹp quê hương