Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử ?

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thông báo đánh giá kết quả xếp loại cán bộ, công chức, viên chức người lao động khối Huyện ủy tháng 2/2017
Ngày đăng 24/03/2017 | 11:00  | View count: 1055

Ngày 06/3/2017, Huyện ủy Phú Xuyên ban hành thông báo số 302/TB-HU về đánh giá kết quả xếp loại cán bộ, công chức, viên chức người lao động khối Huyện ủy tháng 2/2017. (Xem chi tiết tại đây)

Ảnh đẹp quê hương