Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử ?

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thông báo đánh giá kết quả xếp loại cán bộ, công chức, viên chức người lao động khối Huyện ủy tháng 01/2017
Ngày đăng 10/02/2017 | 11:10  | View count: 368

Ngày 08/2/2017, Huyện ủy Phú Xuyên ban hành thông báo số 276/TB-HU về đánh giá kết quả xếp loại cán bộ, công chức, viên chức người lao động khối Huyện ủy tháng 01/2017(Xem tại đây)

Ảnh đẹp quê hương