Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử ?

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục năm học 2016 - 2017

Ngày đăng 01/11/2017 | 08:37 AM  | View count: 363
Xem chi tiết tại đây

Thông báo số 103/UBND ( Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 4 năm 2017 )

Ngày đăng 09/05/2017 | 08:26 AM  | View count: 264
 Thông báo số 103/UBND ( Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 4 năm 2017 ) ( Xem tại đây...

Thông báo số 71/HĐND ( Kết quả đánh giá, xếp loại tháng 4 năm 2017 đối với cán bộ làm việc ở HĐND huyện và xã, thị trấn )

Ngày đăng 09/05/2017 | 08:23 AM  | View count: 184
Thông báo số 71/HĐND ( Kết quả đánh giá, xếp loại tháng 4 năm 2017 đối với cán bộ làm việc ở HĐND huyện và xã, thị...

Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, tháng 03 năm 2017 của khối UBND huyện

Ngày đăng 05/04/2017 | 05:31 AM  | View count: 728
Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, tháng 03 năm 2017 của khối UBND huyện ( Xem chi tiết tại...

Thông báo đánh giá kết quả xếp loại cán bộ, công chức, viên chức người lao động khối Huyện ủy tháng 2/2017

Ngày đăng 24/03/2017 | 11:00 AM  | View count: 1056
Ngày 06/3/2017, Huyện ủy Phú Xuyên ban hành thông báo số 302/TB-HU về đánh giá kết quả xếp loại cán bộ, công...

Kết quả đánh giá, xếp loại tháng 02 năm 2017 đối với cán bộ làm việc ở HĐND huyện và xã, thị trấn

Ngày đăng 13/03/2017 | 11:02 AM  | View count: 72
Kết quả đánh giá, xếp loại tháng 02 năm 2017 đối với cán bộ làm việc ở HĐND huyện và xã, thị trấn. ( Xem chi tiết tại...

Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, tháng 02 năm 2017 của khối UBND huyện

Ngày đăng 09/03/2017 | 11:05 AM  | View count: 116
Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, tháng 02 năm 2017 của khối UBND huyện. ( Xem chi tiết tại đây )

Thông báo đánh giá kết quả xếp loại cán bộ, công chức, viên chức người lao động khối Huyện ủy tháng 01/2017

Ngày đăng 10/02/2017 | 11:10 AM  | View count: 369
Ngày 08/2/2017, Huyện ủy Phú Xuyên ban hành thông báo số 276/TB-HU về đánh giá kết quả xếp loại cán bộ, công...

Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, tháng 01 năm 2017 của khối UBND huyện

Ngày đăng 08/02/2017 | 11:15 AM  | View count: 330
Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, tháng 01 năm 2017 của khối UBND huyện. ( Xem tại đây )

Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, tháng 01 năm 2017 của khối HĐND huyện

Ngày đăng 08/02/2017 | 11:13 AM  | View count: 115
Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, tháng 01 năm 2017 của khối HĐND huyện. ( Xem tại đây )

Ảnh đẹp quê hương