Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử ?

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Kết quả đánh giá, xếp loại tháng 02 năm 2017 đối với cán bộ làm việc ở HĐND huyện và xã, thị trấn

Ngày đăng 13/03/2017 | 11:02 AM  | View count: 46
Kết quả đánh giá, xếp loại tháng 02 năm 2017 đối với cán bộ làm việc ở HĐND huyện và xã, thị trấn. ( Xem chi tiết tại...

Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, tháng 02 năm 2017 của khối UBND huyện

Ngày đăng 09/03/2017 | 11:05 AM  | View count: 85
Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, tháng 02 năm 2017 của khối UBND huyện. ( Xem chi tiết tại đây )

Thông báo đánh giá kết quả xếp loại cán bộ, công chức, viên chức người lao động khối Huyện ủy tháng 01/2017

Ngày đăng 10/02/2017 | 11:10 AM  | View count: 227
Ngày 08/2/2017, Huyện ủy Phú Xuyên ban hành thông báo số 276/TB-HU về đánh giá kết quả xếp loại cán bộ, công...

Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, tháng 01 năm 2017 của khối UBND huyện

Ngày đăng 08/02/2017 | 11:15 AM  | View count: 194
Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, tháng 01 năm 2017 của khối UBND huyện. ( Xem tại đây )

Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, tháng 01 năm 2017 của khối HĐND huyện

Ngày đăng 08/02/2017 | 11:13 AM  | View count: 65
Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, tháng 01 năm 2017 của khối HĐND huyện. ( Xem tại đây )

Thông báo số 02/BCĐ Kết luận của Thường trực Ban chi đạo vê việc tiếp tục thực hiện đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc huyện Phú Xuyên năm 2017

Ngày đăng 07/02/2017 | 09:00 AM  | View count: 190
Thông báo số 02/BCĐ Kết luận của Thường trực Ban chi đạo vê việc tiếp tục thực hiện đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán...

Thông báo số 01/BCĐ V/v Kết luận của Ban Chỉ đạo thực hiện đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 25/01/2017 | 08:56 AM  | View count: 121
Thông báo số 01/BCĐ V/v Kết luận của Ban Chỉ đạo thực hiện đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên...

Quyết định số 105/UBND (V/v Ban hành quy định về việc xếp loại hàng tháng đối với công chức, viên chức, người lao động ...)

Ngày đăng 19/01/2017 | 08:54 AM  | View count: 117
Quyết định số 105/UBND (V/v Ban hành quy định về việc xếp loại hàng tháng đối với công chức, viên chức, người lao động ...) ( Xem tại đây )

Quyết định số 356/HU Về việc thành lập Tổ giúp việc thực hiện đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và cơ sở

Ngày đăng 06/01/2017 | 08:53 AM  | View count: 92
Quyết định số 356/HU Về việc thành lập Tổ giúp việc thực hiện đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức,...

Quyết định số 355/HU V/v Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan Đảng, Chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và cơ sở

Ngày đăng 06/01/2017 | 08:51 AM  | View count: 88
Quyết định số 355/HU V/v Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức,...

Ảnh đẹp quê hương