Các kỳ họp HĐND

Khai mạc Kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng 15/12, HĐND huyện Phú Xuyên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ Tám để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; thu, chi ngân sách năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023 và xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền. Kỳ họp diễn ra trong thời gian hai ngày 15 và 16/12/2022.

      Về dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Huy Tuân - Phó Ban kinh tế Ngân sách HĐND TP; Đồng chí Lê Ngọc Anh– Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trần Công Thành – UVBTV Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ huyện, đại biểu HĐND huyện Phú Xuyên khoá XX; các đồng chí lãnh đạo các Phòng, Ban, ngành đoàn thể huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; lãnh đạo Công ty nước sạch Hà Nam, Công ty CPDV môi trường Thăng Long, Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nam Thăng Long; Hiệu trưởng các Trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; Trường Trung cấp và Cao đẳng nghề đóng trên địa bàn huyện.

       Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Trần Công Thành – UVBTV Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: “Kỳ họp thứ Tám là Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND huyện để xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu, chi ngân sách năm 2022 và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023. Đồng thời, xem xét, thảo luận và thông qua các báo cáo, dự thảo Nghị quyết. Với phương châm đổi mới, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, Đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND huyện phát huy tinh thần, trách nhiệm, trí tuệ để thảo luận, đóng góp ý kiến; góp phần vào sự thành công của Kỳ họp.”

      Tại Kỳ họp, báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, QPAN năm 2022, Báo cáo do đồng chí Nguyễn Mạnh Huy – UVBTV Huyện uỷ - Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày nêu rõ: Năm 2022, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, song với tinh thần quyết tâm cao, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện được duy trì ổn định, hoàn thành “mục tiêu kép”; 17/18 chỉ tiêu chính đã đạt và vượt mức kế hoạch Thành phố và HĐND huyện đề ra. Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Chất lượng giáo dục được nâng lên. Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác Quốc phòng An ninh được đảm bảo và giữ vững.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ  2021 - 2026

      Trong lĩnh vực phát triển kinh tế: Hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện tiếp tục phục hồi và phát triển theo hướng tích cực. Năm 2022, Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt trên 10.959 tỷ đồng, tăng 7,5% so với năm 2021. Ước thu ngân sách nhà nước thực hiện đạt hơn 568 tỷ đồng, đạt 170% dự toán TP giao, đạt 132% dự toán HĐND huyện giao. Văn hóa xã hội được chú trọng quan tâm, Huyện đang tích cực chỉ đạo triển khai đầu tư 92 dự án thuộc 03 lĩnh vực giáo dục, y tế, di tích với tổng mức đầu tư là 2.836,875 tỷ đồng. Chất lượng giáo dục đào tạo tiếp tục giữ vững. An sinh xã hội đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng được nâng cao, số hộ nghèo trên địa bàn năm 2022 giảm còn 168 hộ, chiếm tỷ lệ 0,24%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 57,5 triệu đồng/người/năm.

      Công tác quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao được chú trọng. 3 xã đăng ký về đích NTM nâng cao năm 2022 đều đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí xã đạt chuẩn NTM cao. Hiện nay, huyện đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đề nghị Trung ương, Thành phố xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2022, Huyện cũng tổ chức thành công Lễ công bố, đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Phú Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và Festival giới thiệu nông sản, làng nghề, sản phẩm OCOP gắn kết du lịch Hà Nội năm 2022.

         Năm 2023, UBND huyện tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế với các giải pháp tổng thể. Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là người có công, người nghèo, người yếu thế. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội….Trên cơ sở đó, huyện đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt từ 7,5 –8%; tỷ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa đạt từ 88% trở lên; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 93,5%;…

      Về hoạt động của HĐND huyện năm 2022, các hoạt động của HĐND huyện tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Trong năm, Thường trực HĐND đã tổ chức thành công các kỳ họp; trong đó có 2 kỳ họp chuyên đề. Hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND huyện tiếp tục được thực hiện bài bản, thiết thực, hiệu quả. Trong mỗi cuộc khảo sát, giám sát, ngoài việc giám sát trực tiếp tại các đơn vị, Thường trực và 2 Ban HĐND huyện còn kết hợp giám sát giám tiếp thông qua báo cáo của các đơn vị. Sau các cuộc giám sát đã uốn nắn; đồng thời có thông báo kết quả cuộc giám sát, kiến nghị UBND, các cơ quan chức năng tập trung giải quyết giúp đơn vị, cơ sở tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ. Cùng với đó, hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện bài bản, đảm bảo theo quy định. Các đại biểu HĐND huyện đã thể hiện trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ với Ban tiếp công dân huyện và Văn phòng HĐND – UBND huyện để thực hiện tốt công tác tiếp công dân.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp

       Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Ngọc Anh nhấn mạnh: Năm 2023 năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, năm đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, năm Thành phố tiếp tục lựa chọn chủ đề công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị: “Các vị đại biểu HĐND huyện với kinh nghiệm thực tiễn, là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, gắn bó với cử tri; phát huy tinh thần, trách nhiệm trước cử tri; căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của huyện để thảo luận, phân tích, đánh giá, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để các cơ quan chủ trì tiếp thu, giải trình trước khi HĐND quyết nghị, đảm bảo Nghị quyết được ban hành phải đúng với quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. HĐND huyện cần tích cực, chủ động đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Tập trung lựa chọn các vấn đề nổi cộm được cử tri, dư luận quan tâm để chọn lựa làm nội dung giám sát, chất vấn, giải trình nhằm cùng UBND huyện tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để tạo động lực cho sự phát triển chung của huyện và nâng cao đời sống nhân dân. Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2023 của HĐND các cấp là tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được HĐND bầu theo quy định của Luật và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vì vậy đề nghị HĐND huyện bám sát chỉ đạo của Thành phố, cần chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu đề ra. Chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, đặc biệt là người đứng đầu phải chủ động, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ của năm 2023; tăng tốc, bứt phá ở từng chỉ tiêu, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 với kết quả cao nhất”./.

Thanh Xuân – TTVHTT&TT huyện