Các kỳ họp HĐND

Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khoá XX thực hiện lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ do HĐND huyện bầu và một số nội dung

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu

Các vị đại biểu HĐND huyện đã dân chủ, khách quan, nghiêm túc đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm. Kỳ họp đã thông qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó:

 1.      - Ông Trần Công Thành, Chủ tịch HĐND huyện: Số phiếu tín nhiệm cao 30/33 phiếu, bằng 90,91%; Số phiếu tín nhiệm 0 phiếu; Số phiếu tín nhiệm thấp 3 phiếu, bằng 9,09%.
 2.      - Ông Nguyễn Văn Hội, Phó Chủ tịch HĐND huyện: Số phiếu tín nhiệm cao 29/33 phiếu, bằng 87,88%; Số phiếu tín nhiệm 4 phiếu, bằng 12,12%; Số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu.
 3.      - Ông Nguyễn Tùng Lâm, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện: Số phiếu tín nhiệm cao 31/33 phiếu, bằng 93,94%; Số phiếu tín nhiệm 2 phiếu, bằng 6,06%; Số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu.
 4.      - Bà Nguyễn Thu Hà, Trưởng Ban kinh – xã hội HĐND huyện: Số phiếu tín nhiệm cao 31/33 phiếu, bằng 93,94%; Số phiếu tín nhiệm 0 phiếu; Số phiếu tín nhiệm thấp 2 phiếu bằng 6.06%.
 5.      - Ông Nguyễn Mạnh Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện: Số phiếu tín nhiệm cao 30/33 phiếu, bằng 90,91%; Số phiếu tín nhiệm 1 phiếu, bằng 3,06%; Số phiếu tín nhiệm thấp 2 phiếu, bằng 6.06%.
 6.      - Ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND huyện: Số phiếu tín nhiệm cao 30/33 phiếu, bằng 90,91%; Số phiếu tín nhiệm 2  phiếu, bằng 6,06%; Số phiếu tín nhiệm thấp 1 phiếu, bằng 3.03%.
 7.      - Ông Nguyễn Hữu Bằng, Trưởng Phòng tư pháp huyện: Số phiếu tín nhiệm cao 30/33 phiếu, bằng 90,91%; Số phiếu tín nhiệm 3 phiếu, bằng 9,09%; Số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu.
 8.      - Ông Nguyễn Hữu Chi – Trưởng Phòng tài chính kế hoạch huyện: Số phiếu tín nhiệm cao 27/33 phiếu, bằng 81,82%; Số phiếu tín nhiệm 6 phiếu, bằng 18,18%; Số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu.
 9.      - Ông Nguyễn Thành Chung – Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện: Số phiếu tín nhiệm cao 29/33 phiếu, bằng 87,88%; Số phiếu tín nhiệm 3 phiếu, bằng 9,09%; Số phiếu tín nhiệm thấp 1 phiếu, bằng 3.03%.
 10.      - Bà Trần Thị Dung – Trưởng Phòng LĐTBXH huyện: Số phiếu tín nhiệm cao 28/33 phiếu, bằng 84,85%; Số phiếu tín nhiệm 3 phiếu, bằng 9,09%; Số phiếu tín nhiệm thấp 2 phiếu, bằng 6.06%.
 11.      - Ông Vương Hải Hà, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện: Số phiếu tín nhiệm cao 33/33 phiếu, bằng 100%; Số phiếu tín nhiệm 0 phiếu; Số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu.
 12.      - Ông Dư Anh Hào – Trưởng Phòng quản lý đô thị: Số phiếu tín nhiệm cao 29/33 phiếu, bằng 87,88%; Số phiếu tín nhiệm 2 phiếu, bằng 6,06%; Số phiếu tín nhiệm thấp 2 phiếu, bằng 6.06%.
 13.      - Ông Vũ Văn Hữu, Trưởng Phòng Tài nguyên môi trường huyện: Số phiếu tín nhiệm cao 26/33 phiếu, bằng 78,79%; Số phiếu tín nhiệm 5 phiếu, bằng 15,15%; Số phiếu tín nhiệm thấp 2 phiếu, bằng 6.06%.
 14.      - Ông Phạm Đức Nghiệp: Chánh thanh tra huyện. Số phiếu tín nhiệm cao 28/33 phiếu, bằng 84,85%; Số phiếu tín nhiệm 4 phiếu, bằng 12,12%; Số phiếu tín nhiệm thấp 01 phiếu, bằng 3.03%.
 15.      - Bà Nguyễn Thị Bích Phượng, Trưởng Phòng y tế huyện. Số phiếu tín nhiệm cao 31/33 phiếu, bằng 93,94%; Số phiếu tín nhiệm 1 phiếu, bằng 3,03%; Số phiếu tín nhiệm thấp 1 phiếu, bằng 3.03%.
 16.      - Bà Lại Đỗ Quyên, Trưởng Phòng nội vụ huyện. Số phiếu tín nhiệm cao 28/33 phiếu, bằng 84,85%; Số phiếu tín nhiệm 2 phiếu, bằng 6,06%; Số phiếu tín nhiệm thấp 3 phiếu, bằng 9,09%.
 17.      - Ông Nguyễn Xuân Quỳnh, Trưởng Phòng VH-TT huyện. Số phiếu tín nhiệm cao 32/33 phiếu, bằng 96,97%; Số phiếu tín nhiệm 1 phiếu, bằng 3,03%; Số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu.
 18.      - Ông Lê Tiến Xuân, Trưởng phòng Kinh tế huyện. Số phiếu tín nhiệm cao 29/33 phiếu, bằng 87,88%; Số phiếu tín nhiệm 3 phiếu, bằng 9,09%; Số phiếu tín nhiệm thấp 1 phiếu, bằng 3.03%.

Tại kỳ họp, đại diện lãnh đạo UBND huyện, Thư ký kỳ họp đã thông qua 5 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết để HĐND huyện xem xét, quyết định gồm: Tờ trình cập nhật, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; Tờ trình về Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công huyện; Tờ trình về Kế hoạch đầu tư công năm 2024; Tờ trình về điều chỉnh, cập nhật kế hoạch đầu tư công năm 2023 và Tờ trình Đề nghị phê  duyệt Đề án xây dựng lực lượng Dân quân thường trực cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. 

       Cũng tại Kỳ họp, Ban pháp chế HĐND huyện đã báo cáo tóm tắt thẩm tra của 2 Ban HĐND huyện về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, QPAN năm 2023; tình hình hình thu chi ngân sách năm 2023; Dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2024; Thông qua báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; Báo cáo kết quả giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn huyện.  Nghe đại diện Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện thông qua báo cáo Thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình.

Đ/C Trưởng phòng VH TT huyện tham luận tại Kỳ họp HĐND huyện  khoá XX

       Kỳ họp cũng được nghe các ý kiến tham luận của  một số Phòng, Ngành huyện và xã tham luận đóng góp ý kiến, kiến nghị liên quan đến công tác Công tác bảo tồn di tích và phát triển du lịch; Công tác CCHC và Công nghệ chuyển đổi số; Công tác VSMT, xây dựng NTM nâng cao; công tác đảm bảo An ninh trật tự tại địa phương.

       Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026  được tổ chức trong 2 ngày 14-15/12/2023. Ngày 15/12, Kỳ họp tiếp tục thực hiện các nội dung theo chương trình kỳ họp HĐND huyện./.

Thu Nghĩa – Trung tâm VHTT&TT huyện