HỘI NÔNG DÂN

Hội Nông dân huyện tập huấn nghiệp vụ công tác Hội nông dân

Ngày 11/5/2017, Hội Nông dân huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội nông dân cơ sở năm 2017.

Hội nông dân huyện Phú Xuyên tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016

Sáng ngày 7/12/2016 Hội nông dân huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân, biểu dương hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện năm 2016. Về dự, chỉ đạo hội nghị có...

Hội thao Nông dân huyện Phú Xuyên

Ngày 28/9, Hội Nông dân huyện phối hợp với Trung tâm thể dục thể thao huyện tổ chức hội thao nông dân năm 2016

Hội nông dân huyện tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2015

Ngày 29.12, Hội Nông dân huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân; Biểu dương hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016