làng nghề truyền thống huyện phú xuyên

Phú Xuyên có 9 làng nghề được thành phố công nhận danh hiệu Làng nghề truyền thống Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định công nhận 14 làng đạt danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” và “Làng nghề truyền thống Hà Nội”.

Trong đó, có 3 làng đạt danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” và 11 làng đạt danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội". Huyện Phú Xuyên vinh dự có 9 làng nghề đạt danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội".   Đó là làng nghề khảm trai thôn Trung, xã Chuyên Mỹ; làng nghề khảm trai thôn Ngọ; làng nghề chế biến nguyên liệu khảm và khảm ốc trai thôn Thượng; làng nghề khảm trai thôn Hạ, làng nghề sản xuất khảm trai - sơn mài thôn Bối Khê; làng nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ - khảm trai thôn Đồng Vinh; làng nghề sơn khảm thôn Mỹ Văn, xã Chuyên Mỹ; làng nghề cỏ tế mây tre đan thôn Lưu Thượng, xã Phú Túc; làng nghề mộc dân dụng thôn Chanh Thôn, xã Nam Tiến.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ xã Chuyên Mỹ

Mỗi làng được công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” được UBND thành phố tặng Bằng công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” và được hỗ trợ 12 triệu đồng. Mỗi làng được công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” được UBND thành phố tặng Bằng công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” và được hỗ trợ 6 triệu đồng./.

Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện