MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Huyện Phú Xuyên cứu trợ đột xuất hộ nghèo sửa nhà do mưa gió sập đổ tại xã Tri Thủy.

Quỹ Cứu trợ huyện Phú Xuyên cứu trợ đột xuất cho gia đình 10 triệu đồng (Mười triệu đồng); Quỹ vì người nghèo xã Tri Thủy hỗ trợ 03 triệu đồng (Ba triệu đồng) cho gia đình ông Nguyễn Văn Trường thôn Vĩnh Ninh xã Tri Thủy để sửa nhà khắc phục khó khăn.

      Sáng 27/12/2017. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Phú Xuyên phối hơp Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Tri Thủy; Cấp Uỷ, chính quyền, Mặt trận các đoàn thể thôn Vĩnh Ninh đã đến gia đình ông Nguyễn Văn Trường tại thôn Vĩnh Ninh xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội (Là hộ nghèo nhà xuống cấp, bị sập đổ do  mưa gió) để chia sẻ, động viên và Cứu trợ, hỗ trợ gia đình.

Ông Phạm Kim Tinh - HUV, phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Phú Xuyên, trao tiền Cứu trợ của huyện Phú Xuyên cho gia đình ông Nguyễn Văn Trường

       Trước đó Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Tri Thủy và Cấp Uỷ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể thôn Vĩnh Ninh đã đến động viên gia đình và vận động các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm giúp đỡ tập trung sửa nhà cho gia đình ông Nguyễn Văn Trường, vì hoàn cảnh gia đình ông rất khó khăn không có khả năng xây dựng lại được, kinh phí sửa chữa không có: Gia đình ông Nguyễn Văn Trường là hộ nghèo có 12 nhân khẩu, bản thân Ông và bốn chị em ruột của ông đều câm điếc sống cùng nhau trong gia đình (tuy họ đều hưởng chế độ khuyết tật nhưng chỉ dủ để sinh hoạt), không có kinh phí sửa nhà được. Được Quỹ Cứu trợ huyện Phú Xuyên cứu trợ đột xuất cho gia đình 10 triệu đồng (Mười triệu đồng); Quỹ vì người nghèo xã Tri Thủy hỗ trợ 03 triệu đồng (Ba triệu đồng) cho gia đình ông để sửa nhà khắc phục khó khăn.

Ông Vũ Xuân Hương, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Tri Thủy, trao tiền Hỗ trợ của xã Tri Thủy cho gia đình ông Nguyễn Văn Trường

       Tại đây, Ông Phạm Kim Tinh - HUV, phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Phú Xuyên, thay mặt Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Phú Xuyên và Ông Vũ Xuân Hương, chủ tịch ủy ban MTTQ xã Tri thủy, thay mặt BVĐ Quỹ “Vì người nghèo’ xã Tri Thủy đã động viên và trao Cứu trợ của huyện Phú Xuyên, và hỗ trợ của Quỹ “vì người nghèo” xã Tri Thủy cho gia đình, trước sự có mặt của các đồng chí Lãnh đạo xã Tri Thủy, Cấp ủy chính quyền, các đoàn thể thôn vĩnh Ninh và đông đảo người thân, làng xóm

       Nhìn cảnh gia đình toàn người già trên 60 tuổi, lại câm điếc, khuyết tật nên cuộc sống gia đình họ vẫn còn nhiều khó khăn lâu dài, rât mong được cộng đồng, quan tâm giúp đỡ./. 

Nguyễn Duy Thanh -  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Xuyên