MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Huyện Phú Xuyên tổng kết chương trình phối hợp năm 2017; ký kết các Chương trình phối hợp năm 2018.

Ngày 20/01/2018, Huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ với HĐND, UBND huyện năm 2017; Triển khai và ký kết Chương trình phối hợp năm 2018.

       Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hải Hoa - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; cán bộ chuyên môn của HĐND, UBND, UBMTTQ huyện

       Tổng kết chương trình phối hợp năm 2017 giữa Ủy ban MTTQ với HĐND, UBND huyện Phú Xuyên được đánh giá đã đạt nhiều kết quả. Bằng nhiều hình thức phối hợp HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ đã chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính của từng cơ quan và cùng nhau phối hợp tổ chức các hoạt động theo Quy chế, Chương trình được ký kết đầu năm. Đó là tuyên truyền vận động cán bộ, Đảng viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động và phối hợp tổ chức tốt các hoạt động như: tổ chức các kỳ họp HĐND huyện khoá 19, hoạt động giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội, HĐND huyện...

       Trong năm 2017, Ban Thường trực UBMTTQ huyện đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND, tổ chức tốt 02 kỳ họp HĐND huyện thường kỳ, 01 kỳ họp HĐND bất thường; thông qua được 12 Nghị quyết. Các Nghị quyết của HĐND đã được triển khai tới các cấp, các ngành, các xã, thị trấn kịp thời. Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBMTTQ huyện và các xã, thị trấn tổ chức được 39 hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu dân cử với Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND Thành phố và Đại biểu HĐND huyện. Sau mỗi cuộc tiếp xúc, MTTQ các cấp đều tổng hợp đầy đủ những ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với Quốc hội và HĐND, UBND các cấp xem xét giải quyết. Phối hợp thực hiện tốt việc tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo của Công dân, tỷ lệ đơn thư được giải quyết đạt cao. Nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm, hợp tình, hợp lý, được cử tri đồng tình. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, nhà nước, MTTQ phát động. Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của các đại biểu, và hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động đạt hiệu quả cao. Công tác giám sát được coi trọng, hiệu quả. Qua đó, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và MTTQ đã kiến nghị nhiều giải pháp giúp UBND, các ngành chức năng của huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành đem lại hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của huyện

Đ/c Phạm Hải Hoa - TUV, Bí thư H.ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

       Hội nghị được nghe 07 ý kiến của các đại biểu, nêu lên những kết quả nổi bật, những mặt còn tồn tại, hạn chế trong chương trình phối hợp giữa UBMTTQ với HĐND, UBND huyện năm 2017, các đại biểu cũng đề xuất nhiều ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp trong năm 2018.

Đ ại diện UBMTTQ - HĐND - UBND huyện ký kết chương trình phối hợp năm 2018 có sự chứng kiến của Đ/c Nguyễn Văn Cương, PBT  Thường trực H.ủy vá các đ/c Lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ huyện

       Tại Hội nghị, Đại diện Thường trực UBMTTQ - HĐND - UBND huyện đã cùng ký kết Chương trình phối hợp hoạt động năm 2018. Trong đó, các cơ quan thống nhất thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết 4 khoá XII của Trung ương Đảng ; Nghị quyết 15 của Thành ủy và các Nghị quyết của Thành phố, của huyện; trọng tâm tiếp tục thực hiện 8 chương trình, 3 khâu đột phá của Huyện uỷ, các Nghị quyết của HĐND, kế hoạch của UBND huyện về phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội; Tổ chức việc lấy ý kiến của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyềi; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; Tổ chức tốt việc lấy ý kiến của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. tổ chức tốt các kỳ họp và hội nghị tiếp xúc cử tri của HĐND huyện; phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ đại biểu HĐND Thành phố thực hiện tốt các hoạt động thường kỳ nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giám sát. Quyết tâm phối hợp thực hiện các chương trình phối hợp, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP năm 2018 trên địa bàn Huyện

Đ/c Bí thư Huyện ủy cùng các đ/c Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND - UBND -BMTTQ huyện  quyết tâm thực hiện tốt chương trình phối hợp năm 2018

Nguyễn Duy Thanh -  Ủy ban MTTQ huyện Phú Xuyên