QUỐC PHÒNG - AN NINH - PHÁP LUẬT

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên ưu tú sẵn sàng nhập ngũ năm 2023
Publish date 10/01/2023 | 13:55  | View count: 252

Ngày 9/1, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với các Ban xây dựng Đảng khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho trên 50 thanh niên ưu tú sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2023. Về dự chỉ đạo khai giảng có đồng chí Lê Thanh Hải – UV BTV – Trưởng ban Tổ chức, đồng chí Vũ Quốc Anh – UV BTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

      Trong thời gian từ ngày 9 - 16/1, các học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề cơ bản như: Khái lược về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

      Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm được những vấn đề cơ bản, cốt lõi về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Đảng, đường lối cách mạng Việt Nam, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng… 

      Trên cơ sở đó, các học viên xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống trong môi trường quân ngũ; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện