CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Thị trấn Phú Minh

Thị trấn Phú Minh huyện Phú Xuyên được thành lập ngày 06/09/1986 căn cứ theo Quyết định số 103/QĐ-HĐBT của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ). Thị trấn Phú Minh được tách ra từ xã Văn Nhân. Diện tích tự nhiên là 121,65 ha, dân số là 1490 hộ với 5545 khẩu. Về quản lý hành chính gồm 5 tiểu khu: Tiểu khu Phú Thịnh, TK Phú Gia, TK Đường, TK Giấy, TK Cơ Khí. Vị trí địa lý: Thị trấn Phú Minh nằm ở phía Đông Bắc huyện Phú Xuyên, phía Bắc và Tây giáp với xã Vạn Điểm, Minh Cường Thường Tín, phía Đông giáp với Sông Hồng và xã Đông Ninh huyện Khoái Châu(Hưng Yên), phía Nam giáp với xã Văn Nhân.

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

 THỊ TRẤN PHÚ MINH – PHÚ XUYÊN

1.Về vị trí địa lý:

          Thị trấn Phú Minh huyện Phú Xuyên được thành lập ngày 06/09/1986 căn cứ theo Quyết định số 103/QĐ-HĐBT của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ). Thị trấn Phú Minh được tách ra từ xã Văn Nhân. Diện tích tự nhiên là 121,65 ha, dân số là 1490 hộ với 5545 khẩu. Về quản lý hành chính gồm 5 tiểu khu: Tiểu khu Phú Thịnh, TK Phú Gia, TK Đường, TK Giấy, TK Cơ Khí.

          Vị trí địa lý: Thị trấn Phú Minh nằm ở phía Đông Bắc huyện Phú Xuyên, phía Bắc và Tây giáp với xã Vạn Điểm, Minh Cường Thường Tín, phía Đông giáp với Sông Hồng và xã Đông Ninh huyện Khoái Châu(Hưng Yên), phía Nam giáp với xã Văn Nhân.

2.Về truyền thống lịch sử:

          Thị trấn Phú Minh có 1 tôn giáo chính là Phật giáo, có một di tích lịch sử cấp tỉnh là Đình thị trấn Phú Minh được UBND Hà Tây(nay là Hà Nội) xếp hạng di tích lịch sử vào năm 2002. Đình làng là nơi thờ Thành Hoàng làng Triệu Quang Phục người có công đánh giặc ngoại xâm giữ gìn bờ cõi quê hương đất nước. Hàng năm vào ngày 12 tháng Giêng và ngày 12 tháng 8 (âm lịch) nhân dân địa phương lại mở hội để tưởng nhớ tới công lao của ông và 5 năm tổ chức rước Thành Hoàng làng một lần. Đây là lễ hội văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân gian của người Việt nói chung và người dân Phú Minh nói riêng với các hoạt động văn hóa, thể thao, các nghi lễ tâm linh nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống và tổ chức các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

          Thị trấn Phú Minh là quê hương giàu truyền thống yêu nước, anh dũng chống giặc ngoại xâm. Trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại do Đảng ta lãnh đạo nhằm giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, có biết bao người con ưu tú của quê hương Phú Minh đã hy sinh tính mạng, sức lực, trí tuệ, tình cảm để chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường, đã có 42 thương binh, bệnh binh cùng 70 liệt sỹ, 2 bà mẹ Việt Nam anh hùng.

3.Về tiềm năng, thế mạnh của thị trấn

            Là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội như giao thông, trình độ dân trí cao, có nhiều cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn. Thị trấn nằm trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và có tuyến đường giao thông 429, có chợ trung tâm. Hàng hóa được trao đổi, mua bán ở đây khá phong phú về chủng loại, với hơn 200 hộ kinh doanh cố định. Chợ Phú Minh đảm đương vai trò phát triển thương mại, dịch vụ, phục vụ nhu cầu mua bán, giao lưu hàng hóa của thị trấn và các xã lân cận. Ngoài ra trên địa bàn thị trấn còn có hàng trăm cửa hàng, cửa hiệu, công ty trách nhiệm hữu hạn, các doanh nghiệp hoạt động dưới nhiều hình thức. Người dân Phú Minh đa ngành nghề cùng với bản chất cần cù, thông minh, sáng tạo và năng động, thị trấn có làng nghề Cơ khí. Năm 2004 làng nghề cơ khí Phú Gia thị trấn Phú Minh được UBND tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) công nhận là làng nghề truyền thống. Phát huy những lợi thế về tự nhiên, xã hội với làng nghề truyền thống Cơ khí Phú Gia, cấp ủy Đảng, chính quyền thị trấn Phú Minh luôn xác định phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại là nhiệm vụ quan trọng, then chốt trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

4.Kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong những năm gần đây:

            Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, thị trấn Phú Minh hôm nay đang đổi mới từng ngày, có nhiều khởi sắc đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Thị trấn có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá trong huyện, thu nhập bình quân đạt trên 25 triệu đồng. An sinh xã hội ngày càng được cải thiện. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao được chăm lo phát triển đã và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm thường xuyên. Các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn, tôn tạo và phát huy.

          Nếp sống văn minh được hình thành và phát triền; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh, nhất là phong trào xây dựng “Tiểu khu văn hóa”, “Gia đình văn hóa”. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ngày càng được nhân rộng, 5/5 tiểu khu có quy ước xây dựng tiểu khu văn hóa, công tác quản lý và tổ chức lễ hội diễn ra theo đúng quy định, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, trang trọng theo đúng thuần phong mỹ tục. Đến nay có 5/5 tiểu khu được công nhận là tiểu khu văn hóa, 6 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hóa và hàng năm có trên 97% hộ đạt gia đình văn hóa so với số hộ đăng ký.

          Công tác an ninh, quốc phòng được chăm lo, xây dựng và củng cố vững chắc. Tình hình anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn luôn đươc giữ vững. Công tác quân sự địa phương và an ninh nhân dân đã góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn.

          Đảng bộ thị trấn Phú Minh có trên 400 đảng viên sinh hoạt ở 12 chi bộ trực thuộc. Những năm qua Đảng bộ luôn làm tốt vai trò lãnh đạo, chú trọng công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập quán triệt Nghị quyết của Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, chú trọng công tác phát triển đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị đoàn kết, thống nhất, vững mạnh. Đảng bộ nhiều năm liền được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

          Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nêu cao và phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, nêu cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức thành viên, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động. Hàng năm đều được đánh giá là đơn vị vững mạnh của huyện.

5. Các chức danh lãnh đạo của Đảng ủy -HĐND-UBND -UBMTTQ nhiệm kỳ 2015 – 2020:

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Trần Quang Trung

Huyện ủy viên – Bí thư ĐU – CT HĐND

2

Phùng Thế Giang

Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND

3

Nguyễn Thị Thanh Thu

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

4

Phùng Thị Hạnh

Phó Chủ tịch HĐND

5

Hoàng Văn Nhàn

Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch UBND

6

Trần Văn Duy

Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch UBND

7

Lê Thị Hạnh

Thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQ

8

Trần Tuấn Đức

Thường vụ Đảng ủy – Chỉ huy trưởng Quân sự