HỘI PHỤ NỮ

Đại hội Hội LHPN nữ xã Tri Thủy lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 26/4, Hội LHPN nữ xã Tri Thủy đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Đại hội có các đồng chí trong Ban thường vụ Hội LHPN huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, HĐND, UBND , MTTQ và các hội đoàn thể xã, các nhà trường cùng 135 đại biểu đại diện cho hội viên phụ nữ trên địa bàn xã đã về dự.

      Theo báo cáo trình bày tại Đại hội: Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN xã  Tri Thủy đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương. Nổi bật là phòng trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 5 năm qua, Hội đã  phối hợp tổ chức 35 lớp tập huấn  cho hơn  5.300 lượt cán bộ, hôi viên  về chuyển giao KHKT  trong trồng chọt, chăn nuôi; đứng ra tín chấp ngân hàng CSXH huyện vay vốn với tổng dư nợ đến nay là hơn 8 tỷ đồng cho  246 lượt hội viên vay (tăng hơn 4 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước); duy trì hiệu quả  hoạt động tiết kiệm tại chi hội được 163 triệu đồng cho 18 hộ vay với lãi suất thấp. Đồng thời, giúp đỡ được 315 gia đình hội viên vươn lên làm giàu; giúp đỡ được 42 hộ nghèo, cần nghèo do phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo bền  vững.

      Cùng với đó, phát huy  vai trò chủ thể trong tham gia xây dựng NTM, các chi hội trong xã đã  chủ động đăng ký 6 đoạn đường tự quản xanh-sạch- đẹp; duy trì thường xuyên hoạt động VSMT.

      Nhiệm kỳ qua, nhiều phong trào phụ nữ cũng đạt được cả bề rộng và chiều sâu, tiêu biểu là phong trào “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. 

      Tại đại hội, dưới sự điều hành của Tổ bầu cử, các đại biểu đã bầu 13 đồng chí vào BCH khóa mới Hội LHPN xã, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo dân chủ, khách quan, và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Hội LHPN huyện./.

Thu Nghĩa – Trung tâm VHTT&TT huyện