HỘI PHỤ NỮ

Họp Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội liên hiệp phụ nữ huyện nhiệm, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 22/6/2021, Ban chỉ đạo Đại hội phụ nữ huyện tổ chức hội nghị nghe báo cáo về công chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện Phú Xuyên lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư TT Huyện ủy chủ trì hội nghị.

      Theo báo cáo của Hội LHPN huyện, đến  ngày 28/4/2021, 100% các xã, thị trấn và Hội phụ nữ Công an huyện đã tổ chức thành công Đại hội Hội LHPN cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo yêu cầu và nội dung theo kế hoạch đề ra.

      Đối với công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện lần thứ XXIII, đến nay, Ban thường vụ Hội LHPN huyện đã thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội phụ nữ. Các tiểu ban xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể về nội dung, tiến độ và phân công trách nhiệm cho từng thành viên.   Cùng với đó, Hội LHPN huyện cũng  đã hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị  trình Đại hội đại biểu phụ nữ huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Quá trình xây dựng Báo cáo chính trị đã bám sát các văn bản chỉ đạo, quy định của Trung ương,TP, Huyện, đánh giá khách quan về thực trạng phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động của hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Về công tác nhân sự, Hội LHPN huyện đã tiến hành quy trình các bước theo đúng hướng dẫn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Theo dự kiến, thời gian tổ chứcĐại hội Hội LHPN huyện, lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026  được tiến hành trong 2 ngày vào đầu tháng 7/2021.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia trao đổi ý kiến  nhằm bổ sung vào công tác chuẩn bị đại hội Hội LHPN huyệnnhư: công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, công tác tuyên truyền về Đại hội; chuẩn bị tốt công tác hậu cần, lễ tân phục vụ tại Đại hội; xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội; công tác đảm bảo phòng chống dịch covid-19 tại đại hội ……

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy  Nguyễn Văn Cương yêu cầu: Ban tổ chức, Ban dân Vận Huyện uỷ chỉ đạo Hội LHPN huyện thực hiện rà soát chặt chẽ các công tác chuẩn bị đại hội, đặc biệt là công tác chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự tổ chức đại hội. Giao Hội LHPN huyện phối hợp với Trung tâm  VHTT&TT huyện chuẩn bị tốt công tác trang trí khánh tiết tại đại hội;  tăng cường công tác tuyên truyền  tổ chức trực quan, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng  về đại hội Hội LHPN huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí cũng đề nghị, Hội LHPN huyện  Phối hợp với các lực lượng an ninh, điện lực, y tế để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội nhất là đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

Thu Nghĩa – Trung Tâm VHTT&TT huyện