KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Khai giảng lớp bồi duỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp
Ngày đăng 22/11/2017 | 02:42  | View count: 474

Ngày 13/11, Trung tâm Bồi duỡng chính trị huyện phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Huyện uỷ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp.

      Dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thuờng trực Huyện uỷ, các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban đảng Huyện uỷ cùng 165 đảng viên mới kết nạp của các Tổ chức cơ sở Đảng trong huyện.

       Phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Nguyễn Văn Cuơng nhấn mạnh: Huyện ủy Phú Xuyên luôn quan tâm tới công tác bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng và trình độ trí tuệ cho đội ngũ đảng viên mới. Để lớp học đạt kết quả cao, đồng chí đề nghị các học viên luôn tự học hỏi, giữ vững bản lĩnh chính trị, yêu cầu các học viên cần chấp hành nghiêm nội quy lớp học, nâng cao tinh thần học tập cao nhất để lớp học đạt kết quả cao. Đồng thời vận dụng linh hoạt những kiến thức được trang bị về nhận thức, tư duy, lý luận sau lớp học vào thực tiễn công việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng các Đảng bộ, Chi bộ nơi mình đang công tác trở thành những tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

       Lớp học sẽ diễn ra từ ngày 13- 24/11. Các học viên được học tập và nghiên cứu 10 những nội dung lý luận cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; phấn đấu rèn  luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, vv…

       Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện theo đuổi mục tiêu, lý tưởng để sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hoàng Bích – Trung tâm VHTT&TT