KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý IV/2017
Ngày đăng 13/12/2017 | 05:47  | View count: 449

Sáng ngày13.12.2017, Thường trực Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý IV/2017.

      Đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, cùng các đồng chí trong Thường trực Thành uỷ chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu huyện Phú Xuyên có đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, TT HĐND, UBND huyện, thủ trưởng các phòng ban, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội huyện, các đồng chí lãnh đạo, chủ tịch Ủy ban MTTQ, trưởng công an các xã, thị trấn.

       Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội báo cáo về Kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, Kế hoạch triển khai chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

       Theo đó, Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, tập trung cao độ, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện. Các nhiệm vụ do Trung ương, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo và kế hoạch của UBND Thành phố đề ra trong năm cơ bản hoàn thành với tỉ lệ đúng hạn, chất lượng cao; Kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quán triệt, chỉ đạo quyết liệt, triển khai tới từng cán bộ, công chức, viên chức, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các cơ quan, đơn vị. Sự nỗ lực, cố gắng của Thành phố đã được cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao qua các chỉ số như: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 10 bậc, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước tới nay; chỉ số CCHC xếp thứ 3 cả nước (tăng 6 bậc); chỉ số về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin xếp thứ 2 cả nước.

       Về kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018,  thành phố đã lựa chọn chủ đề triển khai năm 2018 là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Trong đó, nội dung lớn nhất vẫn là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

       Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 08 của Thành ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô.Thực hiện Chỉ thị số 08 của Thành ủy HN, các cấp, các ngành đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, qua đó một số lĩnh vực có chuyển biến tích cực, rõ rệt. Bộ mặt đô thị của Thủ đô ngày càng sạch hơn, đẹp hơn, văn minh hơn; trật tự đô thị, trật tự công cộng có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước hướng tới văn minh, hiện đại. Công tác quản lý trật tự xây dựng đã có những chuyển biến tích cực. Năm 2017, các Đội Thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã đã tiến hành kiểm tra 17.422 công trình, trong đó số công trình có vi phạm là 1.916 công trình (không phép: 765 công trình; sai phép, sai quy hoạch, sai thiết kết: 334 công trình; xây dựng ảnh hưởng đến công trình lân cận, môi trường: 69 công trình; xây dựng trên đất lấn chiếm, đất nông nghiệp, lâm nghiệp: 748 công trình).

       Tại HN giao ban trực tuyến, đã có 10 ý kiến của các đồng chí lãnh đọa các sở ngành TP, lãnh đạo các quận huyện nêu bật những kết quả đạt được, và đưa ra nhiều giải pháp, biện pháp cũng như đề xuất, kiến nghị nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị số 08 của Thành ủy HN và thực hiện  năm kỷ cương hành chính 2018 “ nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

       Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả cán bộ, nhân dân Thủ đô Hà Nội đạt được, nêu lên1 số tồn tại, hạn chế qua thực hiện năm kỷ cương hành chính 2017 và thực hiện chỉ thị số 08 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị. Đồng thời, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, trong đó, đồng chí BT Thành ủy Hà Nội yêu cầu Lãnh đạo TP, các quận, huyện, thị xã phải xác định rõ trách nhiệm của mình, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với sự tham gia của người dân... Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp ủy đảng và chính quyền cần quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các mục tiêu, công việc đề ra, trước mắt hoàn thành có chất lượng và đúng tiến độ việc kiểm điểm, phê bình và tự phê bình trong năm 2017.

Hoàng Hương, Trung tâm VHTT& TT huyện.