KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Ban chỉ đạo phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM giao ban quý I/2018
Ngày đăng 10/04/2018 | 09:25  | View count: 156

Sáng ngày 9.4.2018, Ban chỉ đạo phát triển nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị giao ban tới các đồng chí thành viên ban chỉ đạo, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 04 của Huyện ủy quý 1. 2018, và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 9 tháng cuối năm 2018.

      Đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Cương, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện.

       Trong quý 1.2018, Huyện ủy, UBND đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện CT số 02 của Thành ủy, CT 04 của Huyện ủy về “ Phát triển nông nghệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 – 2020, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2018. TT Huyện ủy đã làm việc với Đảng ủy các xã về thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xây dựng nông thôn mới.  Công tác tuyên truyền, vận động huy động mọi nguồn lực tích cực tham gia xây dựng NTM được tăng cường với nhiều hình thức như: Thông qua hệ thống Đài truyền thanh, cổng thông tin điện tủ Huyện, tuyên truyền cổ động trực quan pano, áp phích, tuyên truyền thực hiện quy ước xây dựng NTM, tuyên truyền thông qua các Hội nghị, các đoàn thể chính trị …vv. Qua đó đã nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện. Từ đó, huy động sự vào cuộc tích cực của các tập thể, cá nhân tham gia xây dựng Nông thôn mới. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, ngoài thực hiện diện tích sản xuất vụ xuân 2018 là hơn 8 nghìn ha, đến nay tổng diện tích chuyển đổi trong sản xuất nông nghiệp toàn huyện là 2.830 ha, trong đó có 89 trang trại đạt tiêu chí. Nhiều mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp được nhân dân áp dụng đem lại hiệu quả kinh tế cao, như mô hình Măng Tây xanh, rau trái vụ, mô hình rau cần an toàn, khoai tây vụ động, bí xanh an toàn, bưởi diễn, cam canh, đạt từ 200 - 230 triệu đồng/1 ha canh tác, có mô hình đạt từ 400 – 500 triệu đồng/ha. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, chỉ đạo, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Ảnh tư liệu: Đồng chí Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung thăm mô hình măng tây xanh tại xã Hồng Thái

       Năm 2018, căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương, Huyện đã chọn 5 xã là Hồng Minh, Thụy Phú, Quang Lãng, Tân Dân, Bạch Hạ đăng ký với TP phấn đấu đạt chuẩn NTM. Huyện cũng chỉ đạo 4 xã là Đại Thắng, Tri Trung, Văn Hoàng, Hồng Thái được hiện xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 – 2020.

       Tại hội nghị, dưới sự điều hành, gợi ý của đồng chí Bí Thư Huyện ủy Phạm Hải Hoa, các đồng chí lãnh đạo các xã đã có ý kiến thảo luận, đề xuất các giải pháp, nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện xây dựng NTM 9 tháng cuối năm 2018. Trọng tâm vào những vấn đề về phát triển nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, những mô hình nông nghiệp tập trung, chuyên canh, sản xuất theo chuỗi; Việc sử dụng nguồn kinh phí xây dựng NTM năm 208; bàn nâng cao thực hiện nâng cao đời sống nhân dân, vấn đề ô nhiễm môi trường, các vấn đề liên quan đến thiết chế văn hóa cơ sở; Việc xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các địa phương còn gặp nhiều khó khăn, vấn đề tham gia bảo hiểm y tế, vấn đề an ninh nông thôn…..Các đồng chí lãnh đạo các xã cũng có ý kiến đề nghị Huyện quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ các xã trong thực hiện các tiêu chí chưa đạt, đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn, đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, xây dựng thiết chế văn hóa; Đề nghị huyện chỉ đạo đẩy nhanh việc triển khai đấu giá quyền sử dụng đất để các xã có kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng.

       Trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất của các xã, các đồng chí lãnh đạo các phòng chức năng huyện đã có ý kiến trao đổi, làm rõ, đưa ra các giải pháp nhằm giúp các xã thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng NTM.

       Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Sơn, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Chí Quân đã giải đáp 1 số vấn đề liên quan đến đề nghị của các xã. Đồng thời, các đồng chí cũng có ý kiến chỉ đạo các xã cần tập trung huy động sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã cần quản lý, thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; Rà soát, thực hiện việc hỗ trợ xây, sửa nhà ở cho hộ nghèo theo đúng quy định và đảm bảo tiến độ.

       Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư huyện ủy Phạm Hải Hoa đã đề nghị UBND huyện có hướng dẫn, chỉ đạo, các phòng, cơ quan chức năng, các xã, thị trấn cần có kế hoạch cụ thể, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là thực hiện các tiêu chí chưa đạt trọng xây dựng NTM; Các cơ quan chức năng huyện, các xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cách làm hay, những mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, góp công góp sức xây dựng NTM ở địa phương. Huyện và các xã đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng trường chuẩn quốc gia; Phân loại quản lý, phê duyệt các đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn.

Hoàng Hương, Trung tâm VHTT& TT huyện