KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Xuyên khóa XXV
Ngày đăng 14/12/2022 | 18:08  | View count: 696

Ngày 14/12, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá các mặt công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

      Đồng chí Lê Ngọc Anh - TUV – Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.  Dự hội nghị còn có đại diện các Ban Đảng Thành uỷ; các đồng chí  Uỷ viên BTV Huyện uỷ; Huyện ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXV; các đồng chí Bí thư Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy; các đồng chí Trưởng các ban, ngành, huyện; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.

      Năm 2022, Đảng bộ huyện đã chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm và kịp thời giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện  đảm bảo công tác rà soát, quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ hiện tại và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp theo quy định. Đến nay, 100% tổ chức cơ sở Đảng đã hoàn thành công tác quy hoạch. Ngoài ra, Huyện uỷ cũng chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại hàng tháng CBCCVCLĐ trên phần mềm mới của Thành phố; triệu tập 27 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ Bí thư Đảng uỷ cấp xã nhiệm kỳ 2020 – 2025; Quyết định chuyển giao 7 tổ chức cơ sở đảng về trực thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp; Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, đạt tỷ lệ 100%. Cũng trong năm 2022, toàn huyện đã kết nạp 201 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt chỉ tiêu TP giao; chuyển đảng chính thức cho 238 đồng chí; chuyển sinh hoạt đảng cho 403 đồng chí; Đề nghị xét tặng huy hiệu Đảng các đợt cho 538 đảng viên trong toàn huyện. Công tác cán bộ được thực hiện tốt, đảm bảo đúng theo quy định phân cấp quản lý cán bộ. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, ngày càng hiệu quả.

      Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, năm 2022, dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng bộ huyện, kinh tế- xã hội của huyện đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. 17/18 chỉ tiêu chính đã đạt và vượt kế hoạch TP và HĐND huyện giao. Lĩnh vực kinh tế,  tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện tăng 7,5% so với năm 2021; Thu ngân sách nhà nước ước đạt 172% so với dự toán TP giao; đạt 132% so với dự toán HĐND huyện giao; Chi ngân sách ước đạt 135% dự toán Thành phố giao, 134% dự toán Huyện giao. Công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng; cải cách hành chính; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường.  Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, các hoạt động văn hóa, xã hội, thể thao được duy trì tốt. Năm 2022, Huyện chỉ đạo tổ chức  thành công Đại hội Thể dục thể thao lần thứ 9 cấp huyện và cơ sở. Đồng thời, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

      Tại hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Phó Bí thư TT Huyện uỷ Nguyễn Văn Cương các đại biểu đã tiến hành thảo luận, trao đổi một số nội dung  và trên tinh thần thống nhất cao với những kết quả đã đạt được. Đồng thời, cũng nêu ra những tồn tại, hạn chế của địa phương, đơn vị mình. Từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đại diện lãnh đạo một số  địa phương đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn ở cơ sở, trong đó tập trung vào các vấn đề liên quan đến hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao ở địa phương; việc cung cấp nước sạch cho người dân còn chậm; công tác vệ sinh môi trường ở một số địa phương chưa đảm bảo; quan tâm giải quyết tình trạng đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai; đầu tư xây dựng trường học  theo hướng đạt chuẩn quốc gia; công tác đấu giá quyền sử dụng đất, giao thông nông thôn …

Đ/C Bí thư Huyện uỷ Lê Ngọc Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Xuyên  khóa XXV

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Anh – Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của các phòng ban, cơ quan chức năng huyện và các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm trọng tâm năm 2022.  Để hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2023, đồng chí  đề nghị: Các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể  và các xã, thị trấn đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo để phát triển kinh tế xã hội, QPAN trên địa bàn bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Đối với các xã đăng ký xây dựng NTM nâng cao thì cần bám sát vào các tiêu chí chưa đạt, phối hợp với các phòng ban chức năng đẩy nhanh hoàn thành các tiêu trên địa bàn. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cấp nước sạch cho nhân dân; Triển khai công tác quy hoạch, làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân; Tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng lãng phí năm 2023. Trong lĩnh vực hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng giáo dục; quan tâm  thực hiện tốt công tác chăm lo tết cho người dân trên địa bàn để mọi người, mọi nhà đều có tết  vui tươi, đầm ấm…./.

Thu Nghĩa – Trung tâm VHTT&TT huyện