KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Chuẩn bị các điều kiện xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Xuyên 1945-2020”
Ngày đăng 29/12/2022 | 16:56  | View count: 613

Ngày 28/12, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức Hội thảo lần 2 cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Xuyên 1945-2020”. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; các đồng chí tham gia biên soạn của Học viện Chính trị khu vực I; đồng chí Lê Ngọc Anh – TUV – Bí thư Huyện uỷ, đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, các đồng chí trong BTV Huyện uỷ, BCH Đảng bộ huyện khoá XXV; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Văn phòng Huyện uỷ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu

      Sau thời gian chỉnh sửa, bổ sung, đến nay Ban biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện đã tiếp thu, nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thành bản thảo lần 2. Theo đó, bản thảo lần 2 cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Xuyên 1945-2020 gồm 687 trang với 7 chương, lời giới thiệu, kết luận, phụ lục. Nội dung cuốn sách đã dựng lại bức tranh chân thực Lịch sử Đảng bộ huyện 75 năm qua, từ 1945-2020. Trong đó, chương 1: Phú Xuyên – Vùng đất, con người và truyền thống; chương 2: Đảng bộ huyện Phú Xuyên thành lập, lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); chương 3: Lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội, tham gia sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1975); chương 4: Phú Xuyên cùng cả nước tiến hành sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975- 1986); chương 5: Đảng bộ huyện Phú Xuyên lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986-1996); chương 6: Phú Xuyên cùng cả nước tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chương 7: Hội nhập cùng Thủ đô, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng phát triển bền vững, tập trung thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (2008-2020).

Các đại biểu thảo luận bản thảo về cuốn sách

      Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bổ sung, góp ý một số nội dung trong cuốn sách như tên một số địa danh, nhân vật, mốc thời gian, bổ sung ảnh hoạt động, chú thích; cập nhật thêm sự kiện huyện đón nhận danh hiệu đạt chuẩn NTM năm 2020..v..v

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Lê Ngọc Anh kết luận hội nghị

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Lê Ngọc Anh ghi nhận, đánh giá bản thảo cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Xuyên 1945-2020” được biên soạn công phu, chất lượng, đảm bảo tính khoa học, tính Đảng, tính nhân văn sâu sắc, phân chia chương mục hợp lý, khoa học đúng với phân kỳ của Lịch sử Đảng. Đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo, Văn phòng Huyện uỷ và Ban chỉ đạo, tổ giúp việc tiếp tục phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I, tiếp thu, tổng hợp, thống nhất nội dung chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp; từng bước hoàn thiện cuốn sách để xuất bản trong thời gian tới./.

Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện