KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đợt 3 cho Đảng viên mới năm 2023
Ngày đăng 15/09/2023 | 17:03  | View count: 115

Ngày 15/9, Trung tâm Chính trị huyện đã phối hợp tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đợt 3 cho hơn 100 đồng chí là đảng viên mới của các Tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ huyện. Dự, chỉ đạo lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Cương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng huyện uỷ.

 Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Nguyễn Văn Cương đề nghị,  các học viên trong quá trình tham gia học tập cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác học tập để tiếp thu tốt nội dung của các chuyên đề bài giảng. Phấn đấu 100% học viên tham gia lớp học được nhận chứng nhận với tỷ lệ khá, giỏi. Kết thúc khoá học, các học viên cần vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết công việc thực hiện công tác; tiếp tục phấn đấu trở thành đảng viên chính thức của ĐCS Việt Nam.

     Trong thời gian học 5 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng ta về độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, xây dựng và phát triển văn hoá con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường QPAN bảo vệ vững chắc, giữ vững Môi trường hoà bình, ổn định chính trị, TTATXH; chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản VN…

      Kết thúc đợt học tập, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới. Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các đảng viên mới nâng cao lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên; từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục tự phấn đấu, rèn luyện để đủ điều kiện và được công nhận đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam…/.

Thu Nghĩa – Trung tâm VHTT&TT huyện