KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023
Ngày đăng 19/11/2023 | 09:25  | View count: 400

Ngày 17/11, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Bí Thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị .

      Tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải – UVBTV – Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy đã thông qua Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy; Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban thường vụ Huyện uỷ quản lý; Thông qua kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023...

Theo đó, nội dung kiểm điểm: Đối với tập thể lãnh đạo, quản lý: kiểm điểm việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đối với đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý: Kiểm điểm theo nội dung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc, thực hiện chức trách nhiệm vụ. Ngoài các nội dung trên thì lãnh đạo, quản lý phải kiểm điểm, đánh giá về kết quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, trách nhiệm của cá nhân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức. Ngoài ra, Kế hoạch cũng chỉ rõ các khung tiêu chuẩn các mức chất lượng; khung tiêu chí đánh giá; trách nhiệm, thẩm quyền và cách thức đánh giá, xếp loại chất lượng; một số điểm cần lưu ý trong đánh giá, xếp loại chất lượng…

         Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Xuân Thanh đề nghị, Ban Tổ chức Huyện ủy thường xuyên  kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023 theo đúng quy định. Đối với HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức chính trị xã hội huyện, các ban Đảng, Trung tâm chính trị huyện, BCH quân sự, công an huyện căn cứ các văn bản chỉ đạo của ngành dọc cấp trên và quy định, kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy để triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định, tiến độ đề ra.

         Đối với các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở cần chỉ đạo tổ hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại TCCS đảng, đảng viên và tập thể cán bộ lãnh đạo quản lý xong trước ngày 30/11. Đối với các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy: Thực hiện kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý xong trước ngày 10/12/2023…/.

Thu Nghĩa – Trung tâm VHTT&TT huyện