KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023
Ngày đăng 29/11/2023 | 17:12  | View count: 346

Chiều 28/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 của UBND huyện.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Bính – Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trần Công Thành – UVBTV Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện; Ban thường trực UB MTTQ huyện, Trưởng, phó 2 ban Pháp chế và Kinh tế HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, phòng ban, tổ chức chính trị xã hội huyện, các ông bà trong Ban tư vấn và các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đều cơ bản thống nhất với bản dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát  triển kinh tế xã hội, QPAN năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của UBND huyện. Với tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm đã có 10 ý kiến trực tiếp và nhiều ý kiến gửi bằng văn bản góp ý, đóng góp, phản biện. Các ý kiến đều đánh giá cao dự thảo báo cáo được chuẩn bị công phu, kết cấu, bố cục rõ ràng; các số liệu đánh giá về tăng trưởng kinh tế, thu nhập, cơ cấu kinh tế văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng huyện năm 2023 được thể hiện rõ ràng; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đã được đánh giá đầy đủ, sát thực.

Tuy nhiên, một số đại biểu ý kiến UBND  huyện cần nhận định, dự báo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2024trên địa bàn; nêu rõ các giải pháp then chốt, đột phá để phát triển kinh tế - xã hội của huyện đạt hiệu quả cao, bền vững; quan tâm việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, môi trường, xây dựng khu du lịch làng nghề, du lịch văn hoá. Ngoài ra, đại biểu còn nêu thêm thực trạng tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai các dự án còn chậm làm ảnh hưởng đến công tác giải ngân đầu tư công; tình hình ANTT, an ninh tôn giáo phức tạp…

Thay mặt UBND huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Bính đã đánh giá cao những ý kiến phản biện của các đại biểu là rất sát thực, cụ thể và có tính xây dựng. Đồng chí đã phân tích, làm rõ một số nội dung được các đại biểu quan tâm, đề cập tới; đồng thời giao cho các ngành chức năng xem xét, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện báo. Đồng chí ghi nhận và mong muốn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218.

Sau hội nghị, trên cơ sở các ý kiến phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tổng hợp ý kiến phản biệncủa các đại biểu tại hội nghị gửi UBND huyện chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh các Báo cáo trình tại kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Thanh Xuân – TTVHTT&TT