KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Huyện uỷ Phú Xuyên tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2021-2025), 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025)
Ngày đăng 26/02/2024 | 10:54  | View count: 267

Ban thường vụ Huyện uỷ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (giai đoạn 2021-2025), 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (giai đoạn 2011-2025). Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Văn Cương, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có các đồng chí đại diện các ban Đảng Thành uỷ; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện uỷ;  HUV, Uỷ viên UBKT Huyện uỷ khoá XXV; Trưởng các tổ chức chính trị xã hội huyện; các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chi bộ trực thuộc Huyện uỷ và Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn.

     Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các chương trình công tác trọng tâm 5 năm giai đoạn 2021-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch; quyết liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thực hiện đến nay hoàn thành 11/14 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả 5 Chương trình công tác lớn của Huyện uỷ gắn với thực hiện 10 chương trình công tác của Thành uỷ  khoá XVIII và các Nghị quyết , Chuyên đề của Trung ương, Thành uỷ Hà Nội. Thực hiện quyết liệt các biện pháp đồng bộ phòng chống dịch Covid-19…  Đến nay kinh tế  của huyện phục hồi và tăng trưởng khá; lĩnh vực Văn hoá- xã hội có nhiều chuyển biến, dịch bệnh được kiểm soát, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị được quan tâm thực hiện tốt; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường được chú trọng; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững.

Trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác tư tưởng, tổ chức, chính trị. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, 5 năm qua đã kết nạp được 767 đồng chí đảng viên mới; thẩm định 1.171 hồ sơ đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng đảm bảo đủ tiêu chuẩn điều kiện; Tổ chức được 4 lớp nghiệp vụ công tác đảng viên. Cùng với đó, trong giai đoạn 2021-2025, Ban thường vụ Huyện uỷ còn chú trọng công tác tổ chức, cán bộ; Thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động  cán bộ theo Quy định số 07 của Thành uỷ Hà Nội; Triển khai nghiêm túc, bài bàn đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tổ chức Đảng trong cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị và UBND huyện. Từ đầu nhiệm kỳ, đã thực hiện điều động luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với 188 đồng chí; bổ nhiệm 95 đồng chí, bổ nhiệm lại 111 đồng chí. Cùng với đó,  quyết liệt chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường; Công tác  điều hành, quản lý của chính quyền ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Trong 15 năm thực hiện quy định của Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam  2011-2025, các cấp uỷ, tổ chức Đảng trực thuộc đã kịp thời quán triệt Điều lệ Đảng và các quy định , hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng, các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, Thành uỷ, Huyện uỷ đến cán bộ, đảng viên. Qua đó phát huy được vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các  tổ chức cơ sở Đảng. Nhiều cấp uỷ đã thực hiện tốt là vai trò hạt nhân chính trị trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Xuân Thanh đề nghị, các cấp uỷ Đảng từ huyện đến cơ sở khẩn trương tiến hành rà soát các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể rõ người, rõ việc, rõ tiến độ để có giải pháp sớm hoàn thành các chỉ tiêu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2025-2030; Kịp thời cụ thể hóa các quan điểm, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về công tác tổ chức xây dựng Đảng phù hợp với tình hình thực tế của Huyện;  Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, duy trì kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở ...

Nhân dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã khen thưởng cho 9 tổ chức cơ sở Đảng có nhiều thành tích trong thi hành Điều lệ Đảng giai đoạn 2011-2023./.

Thu Nghĩa – Trung tâm VHTT&TT huyện