KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XXVI Đảng bộ huyện
Ngày đăng 20/03/2024 | 17:37  | View count: 351

Ngày 20/3/2024, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XXVI Đảng bộ huyện tổ chức phiên họp lần thứ nhất để thảo luận một số nội dung quan trọng, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh - Bí thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ, các đồng chí trong BTV, thành viên Tiểu ban Văn kiện, các đồng chí tham gia các Tổ biên tập trực thuộc Tiểu ban Văn kiện.

Đ/c BT Huyện uỷ Nguyễn Xuân Thanh chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Quốc Anh - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, giám đốc Trung tâm chính trị huyện đã thông qua tóm tắt dự thảo các văn bản: Quy chế làm việc của Tiểu ban Văn Kiện; Quyết định thành lập các Tổ biện tập trực thuộc Tiểu ban Văn kiện; Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên của Tiểu ban Văn kiện, Tổ biên tập trực thuộc Tiểu ban văn kiện; Kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện. Theo đó, Tiểu ban văn kiện có nhiệm vụ xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và dự thảo Nghị quyết Đại hội trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sau khi nghe thông qua các văn bản, tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến, bổ sung thành phần nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Đ/c BT Huyện uỷ Nguyễn Xuân Thanh chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Xuân Thanh nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc xây dựng các văn bản, dự thảo báo cáo chính trị của nhiệm kỳ 5 năm 2020 - 2025, rút ra bài học kinh nghiệm và phương hướng trong nhiệm kỳ mới. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị các thành viên trong Tiểu ban văn kiện, các Tổ biên tập trực thuộc Tiểu ban văn kiện cần tập trung, làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Hoàng Hương - Trung tâm VHTT&TT huyện.