KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33 – NQ/TW, Nghị quyết số 37 – NQ/TW và tổng kết công tác biên soạn, phát hành Bản tin thông tin nội bộ
Ngày đăng 15/04/2024 | 09:42  | View count: 130

Ngày 12/4, Huyện uỷ Phú Xuyên tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 9/6/2014 “về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Nghị quyết số 37 ngày 9/10/2014 về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”; Tổng kết công tác khai thác, biên soạn, xuất bản, phát hành, sử dụng Bản tin thông tin nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ trên địa bàn huyện

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Bí thư Huyện uỷ, đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Huyện uỷ viên khoá XXV, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ báo cáo việc thực hiện các Nghị quyết

          Thực hiện Nghị quyết số 33 của TW, Huyện uỷ Phú Xuyên đã chỉ đạo tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết. Trong đó, tập trung xây dựng người Hà Nội phát triển toàn diện. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh. Trong 10 năm qua, huyện đã tổ chức trên 100 buổi biểu diễn liên hoan nghệ thuật quần chúng cấp huyện, tham gia liên hoan cấp thành phố. Nhiều câu lạc bộ TDTT, khiêu vũ nghệ thuật được thành lập trên cơ sở tự nguyện, thu hút đông đảo người dân tham gia. Huyện cũng quan tâm xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, xây dựng văn hoá trong chính trị, kinh tế. Hệ thống thiết chế văn hoá huyện và cơ sở được quan tâm đầu tư. Toàn huyện có 121 nhà văn hoá đảm bảo theo tiêu chí.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 37 của TƯ về Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, từ năm 2022, BTV Huyện uỷ đã xây dựng chuyên đề của huyện về Học tập và làm theo Bác; đồng thời vận dụng và phát triển những lý luận chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng các Nghị quyết, kết luận. Huyện uỷ cũng chỉ đạo Trung tâm chính trị huyện kịp thời điều chỉnh các nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng dẫn của TW, Thành uỷ; tích cực đổi mới hình thức tổ chức các lớp bồi dưỡng, đổi mới phương pháp giảng dạy. Đối với việc nói chuyện thông tin thời sự trong nước và quốc tế, Huyện uỷ thường xuyên mời các Giáo sư, Tiến sĩ, báo cáo viên TW, thành phố về truyền đạt. Công tác học tập, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, vận dụng và phát triển lý luận, nghiên cứu lý luận đã và đang từng bước giải quyết được nhiều vấn đề đặt ra.

Các đại biểu dự hội nghị

Đánh giá về công tác biên soạn, xuất bản và phát hành sử dụng Bản thông tin nội bộ cho thấy: Trong 9 năm qua, cùng với báo, tạp chí của Đảng, Bản tin thông tin nội bộ là tài liệu chính thống, có tác dụng quan trọng trong phần thông tin tình hình thời sự; văn bản, chính sách mới trong quy trình sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương. Qua quá trình khai thác, sử dụng Bản tin đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Bản tin đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Từ tháng 01/2016 đến hết tháng 3/2024, Bản tin của Đảng bộ huyện Phú Xuyên đã biên soạn, xuất bản được 82 số với 135.300 cuốn.  Huyện ủy cũng đã thực hiện phát hành Bản tin Thông tin nội bộ huyện vừa thông qua in ấn, vừa số hóa thông qua quét mã QR Code.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Xuân Thanh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ đạt được trong thực hiện các Nghị quyết của TW. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp các ngành cần tiếp tục tập trung xây dựng con người Phú Xuyên phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của địa phương, thực hiện đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hoá, tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao bổ ích, quan tâm phát triển công nghiệp văn hoá. Huyện cũng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập, quan triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đổi mưới cơ chế quản lý, phát huy dân chủ, khuyến khích tìm tòi, sáng tạo trong công tác lý luận. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần coi việc phổ biến, tuyên truyền nội dung của Bản tin là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Thường xuyên rà soát, đánh giá về nhu cầu sử dụng Bản tin, về chất lượng biên tập, phát hành Bản tin để có sự điều chỉnh hợp lý. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng của Bản tin theo hướng thông tin phong phú nhưng ngắn gọn, thiết thực, phù hợp với tính chất và thời gian sinh hoạt chi bộ, gắn liền với thực tiễn cơ sở.

Nhân dịp này, Huyện uỷ Phú Xuyên đã khen thưởng cho 19  tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33, Nghị quyết số 37 và biên soạn, phát hành bản thông tin nội bộ huyện Phú Xuyên./.

Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện