KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị giao ban công tác Dân vận quý I/2024
Ngày đăng 15/04/2024 | 11:12  | View count: 172

Ngày 12/4, Ban Dân vận Huyện uỷ Phú Xuyên tổ chức Hội nghị giao ban công tác Dân vận quý I/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự chỉ đạo hội nghị, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Huyện uỷ, UB MTTQ, các tổ chức chính trị thuộc huyện, đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, ngành huyện, các đồng chí Phó Bí thư Thường trực các xã, thị trấn.

Trong quý I/2024, hệ thống dân vận huyện Phú Xuyên đã bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, tập trung nắm bắt tình hình Nhân dân, tình hình tôn giáo, tín ngưỡng; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận và chủ đề công tác năm 2024.

3 tháng đầu năm 2024, Ban Dân vận Huyện uỷ đã Phối hợp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức CT-XH huyện tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức CT-XH, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn; tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn an toàn, vui tươi. Tiếp tục nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời báo cáo, tham mưu Huyện ủy trong việc nắm tình hình những vẫn đề phát sinh, mẫu thuẫn trong nội bộ nhân dân và chỉ đạo giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở.

Về kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”: Ban Dân vận Huyện ủy đã chỉ đạo hệ thống dân vận triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương, đơn vị. Tiếp tục duy trì các mô hình đã có và quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua tổng hợp các mô hình “Dân vận khéo” đăng ký thực hiện năm 2024, toàn huyện có 225 mô hình đăng ký. Trong đó có 18 mô hình cấp thành phố, 141 mô hình cấp huyện và 66 mô hình cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác Dân vận, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Để làm rõ hơn những kết quả đã đạt được, những khó khăn trong thực hiện công tác Dân vận quý 1, các đại biểu cũng thông tin thêm về tình hình nhân dân, nêu lên một số tồn tại, khó khăn ở cơ sở như công tác quản lý tôn giáo, vấn đề nước sạch, đường giao thông, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt công tác Dân vận thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đôngg chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Nguyễn Văn Cương đề nghị Ban Dân vận Huyện ủy và Khối Dân vận các xã, thị trấn cần tiếp tục phối hợp nắm bắt tình hình Nhân dân, tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện; Phối hợp quán triệt, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện tiếp tục thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra; tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC huyện kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tại một số cơ quan hành chính nhà nước thuộc huyện; một số xã, thị trấn và trường học trên địa bàn; tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thành lập Đội thi, hướng dẫn nội dung, đôn đốc Đội thi luyện tập tham gia Hội thi “Dân vận khéo” năm 2024 chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô./.                  

Mạnh Hùng – Trung tâm VHTT&TT huyện Phú Xuyên