KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị họp bàn thảo luận tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2025-2030
Ngày đăng 12/05/2024 | 00:23  | View count: 138

Chiều ngày 10/5, Tiểu ban Văn Kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI tổ chức hội nghị họp bàn thảo luận, thống nhất một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Bí thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên của  Tiểu ban đã được nghe thông qua Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ huyện; tờ trình dự thảo về nội dung Chủ đề, Phương châm của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

     Sau khi nghe thông qua các văn bản, tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, bổ sung vào các nhóm Chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong Báo cáo chính trị  Đại hội; đề xuất các phương án lựa chọn Chủ đề, Phương châm Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Xuân Thanh đã ghi nhận sự cố gắng của các thành viên đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thành ủy; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, tích cực nghiên cứu, học hỏi, tham khảo cách làm hay, sáng tạo để xây dựng đề cương với đầy đủ nội dung theo yêu cầu đề ra. Đồng chí yêu cầu Ban tuyên giáo Huyện uỷ, Văn phòng Huyện uỷ tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các thành viên Tiểu Ban tại hội nghị để lựa chọn, tổng hợp  hoàn thành đề cương Báo cáo chính trị Đại hội; Chủ đề, Phương châm Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2025-2030 để trình Tiểu ban Văn kiện, Ban Thường vụ Huyện uỷ./.

Thu Nghĩa – Trung tâm VHTT&TT huyện