KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 11 ngày 06/12/2021 của Thành ủy Hà Nội
Ngày đăng 14/06/2024 | 08:49  | View count: 114

Chiều ngày 13/6, Ban thường vụ Huyện uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 11 ngày 06/12/2021 của Thành ủy về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ thuộc Đảng bộ TP Hà Nội trong tình hình mới”.

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Bí thư Huyện uỷ; các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, Ban thường vụ Huyện uỷ. Cùng dự còn có các đồng chí HUV khoá XXV; lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện; các đồng chí Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các xã, thị trấn.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Đề án 11 của Thành ủy các Cấp uỷ chi bộ trong toàn Đảng bộ huyện đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc duy trì sinh hoạt đảng hàng tháng, nội dung sinh hoạt được đổi mới, nâng cao chất lượng sát với thực tiễn. Nhiều  mục tiêu của Đề án đề ra đều đạt và vượt. Trong đó, có 100% các chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt thường kỳ hàng tháng; nhiều chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quy định, chấp hành nghiêm túc nguyên tắc sinh hoạt Đảng; 100% chi bộ thực hiện đầy đủ nội dung, đúng quy trình các bước tổ chức sinh hoạt chi bộ; Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng ở các loại hình chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang đạt trên 90%, ở các chi bộ nông thôn đạt trên 85% ;  100% đảng viên đang công tác được chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể; 100% Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, chi uỷ viên chi bộ được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng và thường xuyên được cập nhật kiến thức mới.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát về chất lượng sinh hoạt chi bộ được Huyện ủy, các cấp ủy cơ sở chú trọng. Hằng năm, Huyện ủy ban hành kế hoạch và thành lập các tổ công tác kiểm tra công tác đảng viên, nghiệp vụ công tác đảng viên đối với các Đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 11 của Thành uỷ Hà Nội về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong tình hình mới, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Xuân Thanh đề nghị: các Cấp uỷ Chi bộ trong Đảng bộ huyện  tăng cường hơn nữa công tác truyên truyền, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, quy định của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; Nâng cao năng lực lãnh đạo của C hi ủy, B í thư chi bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị các Cấp uỷ chi bộ phải bám sát thực tiễn, đi sâu đi sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để có hướng giải quyết hiệu quả; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước…./.

Thu Nghĩa – Trung tâm VHTT&TT huyện