KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Tổ biên tập lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị họp triển khai nhiệm vụ
Ngày đăng 26/06/2024 | 10:27  | View count: 115

Chiều 25/6, Tổ biên tập lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của đồng chí Vũ Quốc Anh – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện: Chuẩn bị cho Đại hội đại biểu huyện Phú Xuyên lần thứ XXVI, cơ quan thương trực đã xây dựng Đề cương tổng quát, chủ đề và phương châm của Đại hội; trên cơ sở đó Ban Tuyên giáo và Văn phòng Huyện uỷ đã xây dựng Đề cương chi tiết, báo cáo và xin ý kiến BTV Huyện uỷ. Trong thời gian tới Tổ xây dựng và biên tập sẽ tiến hành xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội; trong đó có 2 nội dung rất quan trọng đó là Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và về lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh.

          Để góp phần xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện đánh giá khách quan, toàn diện, sát tình hình thực tế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Nguyễn Văn Cương đề nghị các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị căn cứ nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình xây dựng báo cáo đánh giá những kết quả chính của đơn vị đạt được trong 5 năm (2020 – 2024); đồng thời nêu lên được những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trên cơ sở chỉ đạo của ngành dọc cấp trên và chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện uỷ, gửi về cơ quan thường trực là Ban Tuyên giáo và Văn phòng Huyện uỷ trước ngày 20/7/2024. Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng báo cáo trên tinh thần ngắn gọn, nhưng khái quát đầy đủ các nhiệm vụ, hoạt động của đơn vị; trong đó cần phân tích rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế và giải pháp thực hiện những mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới./.

Hoàng Bích – Trung tâm VHTT&TT