KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXV, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 03/07/2024 | 07:44  | View count: 178

Ngày 1/7, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXV nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024; thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Văn Cương, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷchủ trì hội nghị.

Cùng dự còn có đại diện các Ban xây dựng Đảng Thành uỷ; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Huyện uỷ viên, UBKT Huyện uỷ khoá XXV; Bí thư Đảng uỷ, Chi bộ trực thuộc Huyện uỷ; lãnh đạo các phòng ban ngành huyện; các đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã, thị trấn.

Theo báo cáo trình bày, 6 tháng đầu năm 2024, Huyện uỷ tiếp tục tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, QPAN trên địa bàn.6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt trên 7.000 tỷ đồng, tăng 6,16% so với cùng kỳ năm 2023; Tổng thu ngân sách huyện  hơn 967 tỷ đồng, đạt 47% so với dự toán TP, huyện giao.Hoạt động tiểu thủ công nghiệp - thương mại dịch vụ gắn với phát triển du lịch làng nghề tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. Công tác quản lý đất đai, cấp giấy CNQSDĐ được tập trung chỉ đạo. Đến  nay, UBND huyện ban hành quyết định công nhận và cấp được 233 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tổ  chưc được 4 phiên đấu giá đất  đạt 187 tỷ đồng, đạt 65% so với kế hoạch được giao.

Với quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong năm 2024, ngày từ đầu năm, Huyện uỷđã sớm xây dựng, ban hành và quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện  Nghị quyết số 29 ngày 25/3/2024 về  “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nâng cao chất lượng,hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn huyện năm2024 và năm 2025”. Đến nay, 100% bộ phận một cửa các cấp thuộc huyện đã ở tài khoản thụ hưởng, đáp ứng đầy đủ các điều kiện để vận hành thanh toán không dùng tiền mặt; Triển khai thanh toán  không dùng tiền mặt tại các chợ, siêu thị trên địa bàn; Đẩy mạnh chi trả lương hưu, hưởng trợ cấp BHXH  không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ 93%; có 59/88 trường học của huyện đã triển khai thu phí không dùng tiền mặt ứng dụng giải pháp Enetpay. Cùng với đó, Huyện đã tập trung chỉ đạo việc lắp đặt  cung cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn. Tính đến ngày 30/6, toàn huyện đã có 44.058 hộ lắp đặt đồng hồ nước, đạt trên 73,25%.  Các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế được quan tâm chỉ đạo sát sao. Huyện uỷ đã phát động sâu rộng phong trào thi đua lập thành tích  chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10; 70 năm Ngày giải phóng huyện Phú Xuyên 30/7 và các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2024  nhằm lan toả rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.

Trong công tác xây dựng Đảng, cùng với thực hiện các nhiệm vụ, Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiếp tới Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXVI, nhiệm kỳ 2025-2030. Huyện uỷ đã sớm thành lập 3 tiểu ban chuẩn bị Đại hội khoá XXVI; xây dựng Chủ đề, phương châm Đại hội và đề cương  tổng quát, Đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình Đại hội; đã triển khai kế hoạch tổ chức  phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện  tới các cơ  quan, đơn vị; chủ động triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ kế tiếp. Cùng với đó, Huyện uỷ, Ban chỉ đạo huyện đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ, Đại hội Hội LHTN các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

          Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về những kết quả đạt được và các tồn tại khó khăn tại cơ sở hiện nay liên quan đến công tác công tác phát triển đảng viên mới; nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao; nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn;  công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; đấu giá quyền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ lắp đặt và cung cấp nước sạch cho người dân tại một số xã phía Tây huyện; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn….Các đại biểu cũng  xem xét và cơ bản nhất trí với  tờ trình về cập nhật, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024, định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2025; …và một số nội dung quan trọng khác.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Xuân Thanh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được  trong  phát triển kinh tế, xã hội, QPAN trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế tại cơ sở hiện nay cần được tập trung giải quyết.

Để phấn đấu đạt được các mục tiêu trong năm 2024, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị các Cấp uỷ Đảng, Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện và cơ sở  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kiểm đếm từng nhiệm vụ, mục tiêu của năm 2024 và Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 để phấn đấu hoàn thành; Tuyên truyền, triển khai các công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng với đó, Cấp uỷ các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, chú trọng thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt”; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Đảng viên mới tại cơ sở; tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng..

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xã  hội, đồng chí Bí Thư Huyện uỷ đề nghị: UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành chức năng huyện tập trung nâng thực hiện đảm bảo công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; quan tâm xử lý dứt điểm công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn tại kéo dài hiện nay; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm giao thông trên địa bàn huyện để tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại. Đồng chí cũng đề nghị các phòng, ngành chức năng huyện tập trung nguồn lực tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại cơ sở để đẩy nhanh  tiến độ đấu giá QSDĐ trên địa bàn;  đẩy nhanh việc lắp đặt để cung cấp nước sạch cho người dân,  tăng cường đảm bảo công tác VSMT trên địa bàn…/.

Thu Nghĩa – Trung tâm  VHTT&TT huyện