làng nghề truyền thống huyện phú xuyên

Quyết định số 3263/UBND ( Thành lập Ban tổ chức Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên lần thứ Ba )

Quyết định số 3263/UBND ( Thành lập Ban tổ chức Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên lần thứ Ba )

LĐLĐ huyện Phú Xuyên tổ chức các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp làng nghề truyền thống tham gia “Hội chợ hàng Việt” năm 2016 do LĐLĐ thành phố tổ chức

   Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của LĐLĐ thành phố Hà Nội, nhằm tăng cường tuyên truyền cuộc vận động “Người...

Du lịch làng nghề đan cỏ tế Phú Xuyên Hà Nội

Chỉ cần dành một ngày khám phá làng Lưu Thượng, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội là du...