Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử ?

Lịch tiếp công dân

Quyết định số 711/UBND ( V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban tiếp công dân huyện Phú Xuyên )
Ngày đăng 22/03/2017 | 03:27  | View count: 28

Quyết định số 711/UBND ( V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban tiếp công dân huyện Phú Xuyên )

Quyết định số 711/UBND ( V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban tiếp công dân huyện Phú Xuyên ) (Xem tại đây)

Ảnh đẹp quê hương