Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử ?

Lịch tiếp công dân

Thông báo số 194/TB-UBND (Lịch trực tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên trong Quý IV năm 2017)
Ngày đăng 04/10/2017 | 02:45  | View count: 276

Thông báo số 194/TB-UBND (Lịch trực tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên trong Quý IV năm 2017)

Thông báo số 194/TB-UBND (Lịch trực tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên trong Quý IV năm 2017) (Xem chi tiết tại đây)

STT

Thời gian

Họ và tên

Chức vụ

1

Thứ Ba, 03/10/2017

Đồng chí

Nguyễn Thế Công

Phó Chủ tịch UBND huyện

2

Thứ Ba, 17/10/2017

Đồng chí

Trần Công Thành

Phó Chủ tịch UBND huyện

3

Thứ Ba, 07/11/2017

Đồng chí

Nguyễn Hũu Bảo

Phó Chủ tịch UBND huyện

4

Thứ Ba, 21/11/2017

Đồng chí

Trần Công Thành

Phó Chủ tịch UBND huyện

5

Thứ Ba, 05/12/2017

Đồng chí

Nguyễn Thế Công

Phó Chủ tịch UBND huyện

6

Thứ Ba, 19/12/2017

Đồng chí

Nguyễn Hữu Bảo

Phó Chủ tịch UBND huyện

Ảnh đẹp quê hương