MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Tổng kết công tác Mặt trận năm 2017, phát động, ký kết thi đua năm 2018

Ngày 26/01/2018 tại hội trường Huyện ủy Phú Xuyên, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Phú Xuyên tổ chức Kỳ họp thứ XII, khoá XVII; Tổng kết công tác Mặt trận năm 2017, Triển khai phương hướng, nhiệm vụ và phát động, ký kết thi đua năm 2018

      Dự hội nghị có đ/c: Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội; Phạm Hải Hoa – TUV, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các ông bà Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khoá XVII; Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, thị trấn.

       Hội nghị được nghe đồng chí Trần Hữu Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; đồng chí Nguyễn Văn Hội - HUV, PCT HDND huyện Thông báo kết quả kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khoá XIX; đồng chí Trần Công Thành - UVTV, PCT Thường trực UBND huyện Thông báo kết quả phát triển KT-VH-XH-QP-AN năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của huyện; và các ý kiến phát biểu tại kỳ họp đều đồng tình nhất trí cao với những kết quả đạt được của HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ huyện năm 2017, phương hướng nhiệm vụ, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2018.

       Năm 2017, MTTQ các cấp huyện Phú Xuyên đã thực hiện tốt nhiệm vụ MTTQ, các chương trình phối hợp; tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân đoàn kết chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ; đặc biệt là tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân thực hiện “năm kỷ cương hành chính 2017”gắn với thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức, người lao động trong cơ quan đơn vị và "Quy tắc ứng sử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội"; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” theo chuyên đề năm 2017. Phối hợp tổ chức hội nghị ĐBND, bàn xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; tổ chức tiếp xúc cử tri, tỉếp Công dân, thanh tra, giám sát, PBXH, nắm bắt dư luận xã hội, đối thoại nhân dân…..đem lại nhiều hiệu quả thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-VH-XH- QP - AN chính trị giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện.. đã tạo lòng tin phấn khởi của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, thấy được hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên.

       Kết quả về Kinh tế huyện nhà tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, các chỉ tiêu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức Kế hoạch đề ra; Thu nhập bình quân đạt 33 triệu đồng/người/năm; có 1321 hộ thoát nghèo giảm nay chỉ còn 2093 hộ nghèo = 3, 06%; Thực hiên phong trào “Toàn dân chung sức XD NTM” gắn với CVĐ “Toàn dân ĐK XDNTM-ĐTVM” đã có 12/26 xã đạt chuẩn NTM, 01/2 thị trấn đạt chuẩn Đô thị văn minh; Năm 2017 có 53.250/58.160 hộ đạt gia đình VH = 92%, 102/158 làng đạt Làng VH = 72,3%. 161/225 cơ quan đơn vị đạt danh hiệu VH = 71%.

       Quỹ “Vì người nghèo” toàn huyện đã vận động được 1,25 tỷ đồng, từ nguồn quỹ này cùng với thực hiện xã hội hoá vận động các tổ chức, cá nhân chăm lo cho người nghèo đã hỗ trợ 600 triệu đồng xây sửa 16 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo,4 nhà Tình nghĩa, tình thương cho hộ chính sách, hội viên nghèo; Quỹ cứu trợ các cấp đã hỗ trợ đột xuất 05 hộ nghèo bị rủi do trị giá 75 triệu đồng; Hỗ trợ, tặng quà cho học sinh nghèo học tập, hộ nghèo, khó khăn trong các dịp lễ tết trị giá 1 tỷ 800 triệu đồng. Phối hợp tổ chức nhận quà từ các nguồn hỗ trợ các cấp tặng cho các đối tượng ở các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 với 41.170 suất quà, trị giá 12 tỷ đồng;. Tham gia Rà soát xây sửa, nhiệm thu và giám sát hỗ trợ xây sửa 1186 nhà cho Người có công với cách mạng (439 hộ xây và 747 hộ sửa) tổng số là 56 tỷ, 845 triệu đồng từ nguồn Ngân sách Thành phố, huyện và xã hội hóa; Phối hợp giám sát thực hiện các Chương trình an sinh xã hội trong năm trị giá 84 tỷ đồng. Ngoài ra còn phối hợp vận động ủng hộ các quỹ: quỹ “Bảo trợ trẻ em”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; quỹ “nhân đạo, từ thiện” hiệu quả

       Thực hiện “Tang văn minh tiến bộ” đã vận động được 366 ca hoả táng/1748 người chết = 21%, được Ngân sách TP, huyện, xã, TT và Quỹ nghèo, Quỹ các đoàn thể xã,TT hỗ trợ tổng số hơn 2 tỷ đồng; thực hiện tốt CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang”; phong trào; “KDC tự quản bảo vệ môi trường”, “KDC tự quản bảo vệ ANTT”..

Hưởng ứng Lời kêu gọi của TWMTTQ Việt Nam, của MTTQ TP Hà Nội; Quý I/2017 MTTQ các cấp đã vận động ủng hộ lũ lụt 8 tỉnh miền Nam Trung bộ và tây nguyên được 773 triệu đồng. Tháng 11+12/2017 MTTQ các cấp đã vận động ủng hộ lũ lụt các tỉnh Nam Trung bộ được 470 triệu đồng.

       Thực hiện CVĐ “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”, đã tuyên truyền, Phối hợp tổ chức tốt Lễ hội vinh danh làng nghề cấp huyện lần thứ III, Hội chợ hoa xuân để phục vụ nhân dân mua sắm trong dịp Tết tại trung tâm huyện

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn PCT Ủy ban MTTQ VN TP Hà Nội trao Bàng khen  của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 01 tập thể, 01 cá nhân tại hội nghị

       Với thành tích đạt năm 2017, MTTQ các cấp huyện Phú Xuyên được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân, tặng kỷ niệm chương vì Sự nghiệp Đại đoàn kết cho 04 cá nhân; Ủy ban MTTQ Thành phố tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân; UBND huyện Phú Xuyên tặng giấy khen cho 12 tập thể, 14 cá nhân và công nhận Tập thể lao động tiên tiến, 01 chiến sỹ thi đua, 02 lao động tiên tiến

       Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, 8 chương trình công tác của Huyện ủy giai đoạn 2016 - 2020, tổ chức Đại hội Mặt trận cơ sở, tiến tới Đại hội Mặt trận cấp huyện và TP năm 2019. Định hướng một số trọng tâm công tác Mặt trận năm 2018 của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2018 Mặt trận tổ quốc các cấp trong huyện tập trung thực hiện tốt các nội dung trọng tâm. Đó là: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân. Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

       Tại kỳ họp Ủy ban MTTQ huyện Phú Xuyên đã kiện toàn bổ sung 4 ông bà Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khóa XVII thay thế 02 Ủy viên nghỉ hưu, và 02 Ủy viên chuyển công tác mới.

       Phát biểu Chỉ đạo tại hội nghị Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội và đồng chí Phạm Hải Hoa - TUV, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác Mặt trận và các chương trình phối hợp của Ủy ban MTTQ - HĐND, UBND, các ngành đoàn thể đã động viên các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ANQP của huyện. Đồng chí cũng đề nghị năm 2018 là năm triển khai Nghị quyết TW 6 (khóa 12); năm sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ các cấp giữa nhiệm kỳ; năm được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức; năm huyện, Thành phố xác định chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, 8 chương trình, 6 khâu đột phá của Huyện ủy, Thực hiện tốt CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do Ủy ban TW MTTQ Việt Nam phát động; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Thủ đô, Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam 18/11. Tích cực vận động ủng hộ Quỹ " Vì người nghèo" đạt chỉ tiêu kế hoạch của TP giao năm 2018. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt dư luận trong nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2018

       Nhân dịp năm mới 2018 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc Mậu Tuất, Bí thư Huyện ủy đề nghị, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện cần bám sát chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi,tặng quà các gia đình chính sách, người có công, chăm lo Tết người nghèo; thăm, tặng quà các chức sắc tôn giáo tiêu biểu; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - thể thao, quản lý lễ hội để nhân dân vui Xuân, đón Tết Mậu Tuất 2018 trong không khí vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, mọi nhà, mọi người đều có Tết.

Các đ/c Lãnh đạo MTTQ TP, Lãnh đạo huyện và BTT Ủy ban MTTQ huyện Phú Xuyên chứng kiến Đại diện ỦY ban MTTQ các xã cụm Tri Thủy ký cam kết thi đua năm 2018

       Kết thúc kỳ họp, đồng chí Trần Hữu Thước - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện phát biểu tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu; đồng thời đề nghị trong năm tới, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục vận động mọi tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII;. Tiếp tục nâng cao vai trò giám sát, tổ chức phản biện xã hội , nắm bắt dư luận trong nhân dân của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; thực hiện các chương trình phối hợp, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018 ./.

Nguyễn Duy Thanh - Ủy ban MTTQ huyện Phú Xuyên