MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Uỷ ban MTTQ huyện Phú Xuyên tổ chức kỳ họp thứ VII, khoá XVII Tổng kết công tác Mặt trận năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

Ngày 19/01/2016 tại hội trường Huyện ủy Phú Xuyên, Ban Thường Uỷ ban MTTQ huyện Phú Xuyên tổ chức kỳ họp thứ 7, khoá XVII; Tổng kết công tác Mặt trận năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

Huyện Phú Xuyên trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Sơn Hà

Chiều ngày 30/12/2015, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Phú Xuyên phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Sơn Hà tổ chức khánh thành bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình Bà Phạm Thi Lan...

Huyện Phú Xuyên tổng kết phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

Ngày 29/12/2015, tại hội trường Huyện uỷ Phú Xuyên, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Phú Xuyên phối hợp với Ban đoàn kết Công giáo (ĐKCG) huyện tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu...