QUỐC PHÒNG - AN NINH - PHÁP LUẬT

Công an huyện Phú Xuyên triển khai phát pano, áp phích tuyên truyền công tác PCCC&CNCH các xã, thị trấn
Ngày đăng 23/11/2022 | 16:42  | View count: 211

Để nâng cao ý thức, kỹ năng với người dân cũng như tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an huyện Phú Xuyên –TP. Hà Nội đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn về PCCC đối các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, Công an huyện Phú Xuyên đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên in đề can tuyên truyền PCCC và CNCH, chỉ đạo các xã thị trấn dán cho 100% các hộ dân trên địa bàn huyện.

      Qua đây, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về công tác phòng cháy chữa cháy, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Công an các xã, thị trấn hướng dẫn người dân dán decan

./.

ADMIN - Nguồn: congan.hanoi.gov.vn