QUỐC PHÒNG - AN NINH - PHÁP LUẬT

Ủy ban nhân dân xã Phú Yên triển khai hội nghị ra mắt thành lập 07 tổ liên gia, 13 điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn xã Phú yên.
Ngày đăng 25/05/2023 | 15:43  | View count: 133

Trong thời gian vừa qua, tình hình cháy nổ đang diễn ra phức tạp, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Nhằm đảm bảo giảm tới mức thấp nhất nguy cơ thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ xảy ra trên địa bàn. Ngày 24 tháng 05 năm 2023, UBND xã Phú Yên đã tổ chức ra mắt tổ liên gia và điểm chữa cháy công công trên địa bàn xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội. Điểm chữa cháy cộng cộng là mô hình đầu tiên trên địa bàn xã Phú Yên chọn làm điểm để triển khai nhân rộng trên địa bàn xã theo Kế hoạch Số: 53/KH-UBND ngày 16/02/2023.

Ngày 24 tháng 05 năm 2023, UBND xã Phú Yên đã tổ chức ra mắt tổ liên gia và điểm chữa cháy công công trên địa bàn xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội. Điểm chữa cháy cộng cộng là mô hình đầu tiên trên địa bàn xã Phú Yên chọn làm điểm để triển khai nhân rộng trên địa bàn xã theo Kế hoạch Số: 53/KH-UBND ngày 16/02/2023.

   Mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “điểm chữa cháy công cộng” được triển khai tại thôn 04 thôn gồm 07 tổ liên gia, 13 điểm chữa cháy công cộng. Mỗi hộ được bố trí 01 kẻng báo cháy, khi có cháy xảy ra các hộ gia đình xung quanh xe được báo động, mỗi hộ trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy và các phương tiện phá dỡ thô sơ.

“Tổ liên gia an toàn PCCC” có nhiệm vụ: Triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định về PCCC và CNCH; nắm tình hình liên quan đến công tác PCCC, CNCH, kịp thời phản ánh với UBND, Công an xã để kịp thời xử lý; tuyên truyền, vận động các thành viên hộ gia đình thuộc tổ liên gia tự giác chấp hành các quy định pháp luật về PCCC và CNCH, tích cực tham gia mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”; thực hiện các điều kiện an toàn PCCC, CNCH và các phương án thoát nạn phòng khi có sự cố cháy xảy ra; tổ chức lực lượng, phương tiện PCCC tại chỗ; tổ chức chữa cháy và CNCH khi có cháy, nổ, sự cố tai nạn xảy ra trong khu vực tổ liên gia. Ngoài ra, tham gia các hoạt động PCCC, CNCH khi được cấp có thẩm quyền huy động.

Việc xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, xây dựng phong trào “Toàn dân PCCC”, củng cố lực lượng PCCC tại chỗ ở địa bàn dân cư theo phương châm “4 tại chỗ”; đảm bảo làm tốt công tác phòng ngừa, xử lý, cứu chữa kịp thời khi có sự cố cháy, nổ xảy ra trên địa bàn.

Bên cạnh đó, còn giúp nâng cao ý thức PCCC cho người dân và các hộ nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, qua đó chủ động ứng phó với các sự cố cháy, nổ tại chỗ một cách nhanh chóng, hạn chế tối đa thiệt hại về người và của, góp phần đảm bảo ANTT ngay tại địa bàn cơ sở.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã phát biểu tại hội nghị

Điểm chữa cháy công cộng tại thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên

Trong thời gian tới, UBND xã Phú Yên sẽ tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai nhân rộng mô hình trên địa bàn xã, góp phần đảm bảo ổn định tình hình ANTT- TTATXH, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân./.

ADMIN - Nguồn: Trung úy Nguyễn Công Thành - Công an huyện