QUỐC PHÒNG - AN NINH - PHÁP LUẬT

Kiểm đếm tiến độ thực hiện Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc Công an Thành phố
Ngày đăng 02/06/2023 | 14:09  | View count: 197

Ngày 31/5, UBND huyện tổ chức hội nghị kiểm đếm tiến độ thực hiện Mệnh lệnh số 01 ngày 05/5/2023 của Giám đốc Công an Thành phố về Mệnh lệnh tập trung chỉ đạo các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp Căn cước công dân gắn chíp, kích hoạt định danh điện tử cho công dân cư trú trên địa bàn huyện.

      Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, lãnh đạo Công an huyện, Đội quản lý hành chính Công an huyện và các đồng chí Chủ tịch UBND, trưởng công an các xã, thị trấn.

      Theo báo cáo của lãnh đạo Công an huyện: Ngay sau khi Giám đốc CATP ban hành Mệnh lệnh số 01 ngày 05/5/2023, Công an huyện đã quán triệt các đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Giám đốc CATP; đồng thời tham mưu UBND huyện xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện các công văn, kế hoạch về tập trung chỉ đạo các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD, kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn huyện. Trong đó yêu cầu hàng ngày, Công an xã, thị trấn tiến hành xác minh các trường hợp nhân khẩu vắng mặt tại nơi thường trú không rõ địa chỉ nơi đến để lập danh sách đề nghị đơn vị trong và ngoài Thành phố hỗ trợ cấp CCCD gắn chip đối với những trường hợp đã xác định được nơi ở hiện tại. Tham mưu Ban Chỉ đạo 06 huyện tổ chức Hội nghị triển khai 15 mô hình điểm của Đề án 06; đồng thời tổ chức ký cám kết giữa đồng chí trưởng Công an các xã, thị trấn với đồng chí Trưởng Công an huyện cam kết hoàn thành chỉ tiêu Mệnh lệnh 01.

      Về kết quả công tác cấp CCCD: Từ khi triển khai thực hiện Mệnh lệnh 01, tính đến ngày 29/5/2023, Công an huyện Phú Xuyên đã triển khai thu nhận được 4.325/6270 trường hợp, đạt 68,9% chỉ tiêu đề ra; số trường hợp còn lại cần cấp CCCD trên toàn huyện là: 1.945 TH. Hiện, trên địa bàn huyện có 10 đơn vị gồm các xã Văn Hoàng, Phú Yên, Tri Trung, Hồng Minh, Quang Trung, Đại Thắng, Hoàng Long, Nam Triều, Quang Lãng, TT Phú Xuyên đã hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD cho nhân khẩu có mặt tại địa phương.

      Đối với công tác cấp tài khoản định danh điện tử: Tính đến ngày 29/5/2023, đã thu nhận được 110.376/189.932 trường hợp (đạt 58,1%). Chỉ tiêu phải kích hoạt mức 2 là 188.071 trường hợp; đã kích hoạt 37.564 trường hợp (đạt 20,5%); còn phải kích hoạt 150.507 trường hợp.

      Về triển khai dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06, Hiện trên địa bàn huyện đang triển khai, thực hiện 14 dịch vụ công (theo thẩm quyền phân cấp) trên tổng số 25 dịch vụ công thiết yếu. Trong đó, Công an huyện 08/14 dịch vụ công, Phòng Tư pháp 03/14 dịch vụ công, Văn phòng HĐND - UBND huyện 02 dịch vụ công, Chi cục thuế 01 dịch vụ công.

      Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các Phòng, ngành, đơn vị chuyên môn và các xã đã có ý kiến trao đổi, nêu lên một số khó khăn vướng mắc; đồng thời có kiến nghị đề xuất để tập trung thực hiện hoàn thành chỉ tiêu cấp Căn cước công dân gắn chíp, kích hoạt định danh điện tử cho công dân cư trú trên địa bàn huyện trước ngày 30/6/2023 theo Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc Công an Thành phố.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thanh chỉ đạo tại hội nghị

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thanh đề nghị: Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trên cơ sở những tồn tại, hạn chế, tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án 06. Trước mắt là tiếp tục thực hiện Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc Công an Thành phố liên quan đến cấp CCCD gắn chíp và kích hoạt định danh điện tử  mức độ 2 cho công dân cư trú trên địa bàn huyện; đồng thời triển khai rà soát, chuẩn hoá dữ liệu mã số thuế cá nhân theo Đề án 06. Các ngành liên quan đến nhóm dịch vụ công trực tuyến cũng cần bám sát sự chỉ đạo của Thành phố và ngành dọc cấp trên; rà soát, thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu. Bên cạnh đó tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân về lợi ích của việc làm thẻ căn cước công dân gắn chíp, kích hoạt mã định danh điện tử và các dịch vụ công đang triển khai trên địa bàn huyện để người dân hưởng ứng tham gia thực hiện./.

Thanh Xuân – TTVHTT&TT