QUỐC PHÒNG - AN NINH - PHÁP LUẬT

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2023
Ngày đăng 06/06/2023 | 17:09  | View count: 214

Sáng 6.6.2023, tại Trung tâm chính trị huyện, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Phú Xuyên đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 56 đồng chí thuộc đối tượng 4 là các đồng chí cán bộ công chức, viên chức các Ban ngành trực thuộc Huyện uỷ, UBND huyện.

      Dự khai giảng lớp học có đồng chí Nguyễn Văn Cương - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự, đồng chí Nguyễn Mạnh Huy - UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên Giáo, Trung tâm chính trị, Ban CHQS huyện.

      Theo kế hoạch, trong thời gian 4 ngày, các học viên sẽ được các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm chính trị, ban CHQS huyện truyền đạt các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng CS, chính sách pháp luật của Nhà nước VN về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; đường lối, quan điểm của Đảng CS, chính sách Pháp luật của Nhà nước VN về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “ diễn biến hoà bình:, “ bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với VN; Nội dung cơ bản của các Luật liên quan về QPAN….

      Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, các vấn đề diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Từ đó, giúp các học viên tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh của cơ quan, đơn vị, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

      Kết thúc lớp học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 năm 2023./.

Hoàng Hương - Trung tâm VHTT&TT huyện.