QUỐC PHÒNG - AN NINH - PHÁP LUẬT

Huyện Phú Xuyên tổ chức khám sơ tuyển cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024
Ngày đăng 08/11/2023 | 17:43  | View count: 355

Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024; từ ngày 1/11 đến 17/11/2023, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các xã, thị trấn sẽ tổ chức khám sơ tuyển cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đến ngày 7/11, đã có 10 xã gồm Bạch Hạ, Minh Tân, Tân Dân, Quang Trung, Hoàng Long, Phú Túc, Tri Trung, Phượng Dực, Khai Thái và Chuyên Mỹ tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho các nam công dân đủ điều kiện.

Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024, Hội đồng NVQS huyện đã triển khai kế hoạch, tổ chức thực hiện tới các ngành chức năng huyện và các xã, thị trấn.

Bám sát Chỉ thị của Huyện uỷ và kế hoạch của Hội đồng NVQS huyện về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; đồng thời hướng dẫn cho cơ sở về công tác tuyển quân, thực hiện đúng các bước trong quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024 đảm bảo công bằng, đúng luật. Lực lượng quân sự, công an ở các xã, thị trấn theo dõi sát quá trình khám sơ tuyển tại địa phương, vừa đảm bảo an ninh trật tự cho các buổi khám sơ tuyển, vừa đảm bảo chặt chẽ trong giám sát quy trình khám tuyển.

Trước khi bước vào khám sơ tuyển, các xã, thị trấn cũng đã thực hiện rà soát và quản lý chặt chẽ nguồn tuyển quân, lập danh sách công dân trong diện gọi nhập ngũ, trong diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ và công khai để Nhân dân giám sát; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và các thôn, xóm để đôn đốc công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đi khám sơ tuyển theo đúng quy định. Để công tác khám sơ tuyển đạt chất lượng, tất cả thành viên thuộc tổ kiểm tra sức khỏe NVQS ở các xã, thị trấn đều đã được Trung tâm y tế tổ chức tập huấn, quán triệt đầy đủ các quy định của pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ như: Kiểm tra chiều cao, cân nặng, vòng ngực, mạch, huyết áp, dị tật dị dạng trên cơ thể, khai thác tiền sử bệnh tật của bản thân và gia đình công dân trong diện gọi khám sơ tuyển sức khoẻ…     

Theo số liệu tổng hợp của Ban CHQS huyện: Qua rà soát, toàn huyện có trên 2.000 nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024. Trong đó, trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học có 956 nam công dân. Hiện nay, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn còn lại đang tiếp tục tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự theo quy định.         

Năm 2024, công tác khám sức khỏe NVQS tiếp tục được thực hiện theo quy định. Những công dân qua khám sơ tuyển đủ điều kiện sẽ được khám sức khỏe cấp huyện và kết luận, phân loại sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 theo quy định. Khâu khám sơ tuyển sức khỏe là khâu đầu tiên đặc biệt quan trọng để đánh giá sơ bộ tình trạng sức khỏe của công dân trong diện gọi nhập ngũ và là căn cứ để phân bổ, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển quân của các địa phương.         

Với quyết tâm thực hiện chặt chẽ, thống nhất “bước khởi đầu” quan trọng trong công tác khám sơ tuyển, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 18/11/2023 theo quy định; qua đó làm căn cứ, cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình công tác tuyển quân năm 2024./.

Thanh Xuân – TTVHTT&TT huyện