Đăng ký | Đăng nhập

Xây dựng nông thôn mới

THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN PHÚ XUYÊN KIỂM TRA TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NTM TẠI XÃ KHAI THÁI

Ngày 22/8, Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn (NTM) mới huyện do đồng chí Phạm Hải Hoa – Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn tiếp tục có buổi kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Khai Thái. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các ngành thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện.

THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN PHÚ XUYÊN KIỂM TRA TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NTM TẠI XÃ VĂN HOÀNG

Ngày 20/8/2015, Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới (NTM) huyện do đồng chí Phạm Hải Hoa – Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn tiếp tục có buổi kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Văn Hoàng. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các ngành thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện.

XÃ VĂN NHÂN ĐÓN NHẬN DANH HIỆU XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Ngày 15/8/2015, xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên tổ chức Lễ công bố và đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn Nông thôn mới(NTM) năm 2014, giai đoạn 2011- 2015. Tới dự có đồng chí Chu Phú Mỹ - Thành uỷ viên – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố,Phó trưởng ban Thường trực BCĐ Chương trình 02 Thành ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011 - 2015, đồng chí Lê Thiết Cương - Chi Cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn, Sở NN và PTNT Thành phố.

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở PHÚ XUYÊN

Sau hơn 4 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn và chất lượng cuộc sống của nhân dân Phú Xuyên ngày càng được nâng cao. Huyện nhà đã có 3 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới; 10 xã đạt và cơ bản đạt từ 15 đến 17 tiêu chí, 13 xã còn lại đạt và cơ bản đạt từ 10 đến 14 tiêu chí. Đạt được kết quả này, vai trò của người dân rất quan trọng.

Xã Khai Thái phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2015

Những năm qua, nhờ đẩy mạnh triển khai về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới diện mạo Khai Thái đã có bước phát triển nhanh chóng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Để đạt được kết quả đó, Khai Thái luôn tích cực, chú trọng trong công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn công tác số 1 – Tổ công tác BCĐ Chương trình số 02 thành phố kiểm tra tại huyện Phú Xuyên

Ngày 13/3, đoàn công tác số 01 – Tổ công tác BCĐ Chương trình số 02 thành phố Hà Nội đã về kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy về Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, từng bước nâng cao đời sống nông dân. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Đình Chiêu - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo một số ngành chức năng và lãnh đạo 5 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2015.

Tổng kết mô hình khuyến nông tại xã Thụy Phú

Ngày 17/12/2014, tại xã Thụy Phú, Trạm Khuyến nông huyện phối hợp tổ chức tổng kết mô hình sản xuất bí xanh an toàn và mô hình nuôi thủy sản theo hướng thâm canh an toàn sinh học năm 2014. Đồng chí Kiều Văn Đào – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông TP hà Nội, Các đồng chí lãnh đạo xã Thụy Phú và gần 30 hộ xã viên tham gia các mô hình tại xã Thụy Phú đã tới dự.

UBND huyện Phú Xuyên tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xây dựng NTM năm 2014

Ngày 12/12/2014, UBND huyện Phú Xuyên phối hợp với Chi cục phát triển nông thôn Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xây dựng NTM năm 2014 cho các đồng chí trong Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện và các xã. Về dự có đồng chí Lê Thiết Cương – Chi Cục trưởng chi cục phát triển nông nghiệp Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đình Chiêu - Ủy viên Ban thường vụ – Phó Chủ tịch UBND huyện

Văn Nhân gắn nông thôn mới với xây dựng làng văn hóa

Trong số 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) có tiêu chí xã đạt chuẩn NTM phải có 70% thôn, làng, bản trở lên đạt tiêu chuẩn văn hóa. Điều này cho thấy xây dựng NTM tất yếu phải xây dựng làng văn hóa để làm nền tảng, bảo đảm tính bền vững cho sự phát triển dài lâu của NTM. Vì vậy, những năm qua, xã Văn Nhân đã quan tâm xây dựng NTM gắn với xây dựng văn hóa cơ sở.

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở PHÚ XUYÊN “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”

Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Phú Xuyên và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu truyền thống 85 năm Công đoàn Việt Nam, 60 năm huyện Phú Xuyên xây dựng và phát triển. Đồng thời tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới, lựa chọn những việc cụ thể theo chức năng của từng tổ chức để thực hiện, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết, hoàn thành nhiều mục tiêu, kế hoạch mà chương trình xây dựng nông thôn mới đặt ra.

Trang chủ | TIN TỨC - SỰ KIỆN | TỔNG QUAN PHÚ XUYÊN | THỦ TỤC HÀNH CHÍNH | Hỏi đáp
Cổng giao tiếp điện tử huyện Phú Xuyên TP Hà Nội
Trụ sở: Thị trấn Phú Xuyên - Huyện Phú Xuyên - TP Hà Nội
Cơ quan thường trực: VP HĐND&UBND Huyện Phú Xuyên
Điện thoại: 0433854258 ; Email: banbientap_phuxuyen@hanoi.gov.vn