THÔNG BÁO

Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Huyện ủy Phú Xuyên
Ngày đăng 26/03/2018 | 04:05  | View count: 1048

Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Huyện ủy Phú Xuyên

Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Huyện ủy Phú Xuyên: 

1. Kế hoạch tuyển dụng của Thành ủy (Xem chi tiết tại đây)

2. Thông báo tuyển dụng của Thành ủy (Xem chi tiết tại đây)

3. Thông báo tuyển dụng của Huyện ủy (Xem chi tiết tại đây)

4. Bản mô tả công việc (Xem chi tiết tại đây)