THÔNG BÁO

Thông báo số 132/TB-STTTT (TB V/v tập trung triển khai các phương án đảm bảo thông tin liên lạc ứng phó mưa lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội)
Ngày đăng 20/07/2018 | 09:43  | View count: 80

TB V/v tập trung triển khai các phương án đảm bảo thông tin liên lạc ứng phó mưa lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Xem tại đây>>>